1224/Chung tay nỗ lực hành động để bảo vệ nguồn tài nguyên nước

Chung tay nỗ lực hành động để bảo vệ nguồn tài nguyên nước

3/07/2018

Trong những năm gần đây, có thể khẳng định hệ thống pháp luật về tài nguyên nước đã ...

1198/Hải Phòng: Quy hoạch thoát nước thải đến năm 2025

Hải Phòng: Quy hoạch thoát nước thải đến năm 2025

19/06/2018

UBND TP Hải Phòng vừa phê duyệt Quy hoạch thoát nước thải đến năm 2025, tầm ...

1183/Tích cực chủ động tham gia tư vấn phản biện cơ chế chính sách, góp phần phát triển ngành nước Việt Nam

Tích cực chủ động tham gia tư vấn phản biện cơ chế chính ...

7/06/2018

Để đáp ứng nhu cầu nguyện vọng và bảo vệ quyền lợi của các đơn vị hội viên cũng như góp phần ...

1184/Dự án Cấp nước ĐBSCL: Sự cần thiết và Sự tham gia của Hội CTN VN

Dự án Cấp nước ĐBSCL: Sự cần thiết và Sự tham gia của Hội ...

7/06/2018

Dự án được thực hiện tại 7 tỉnh và thành phố bao gồm: An Giang, Kiên Giang, ...

1141/Hà Nội: Phê duyệt bổ sung các tuyến thoát nước, hồ nước vào danh mục TP quản lý sau đầu tư

Hà Nội: Phê duyệt bổ sung các tuyến thoát nước, hồ nước ...

11/04/2018

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã ký ban hành Quyết định số 1692/QĐ-UBND phê ...

1115/Quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất

Quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động ...

10/02/2018

Mới đây, Bộ Tài nguyên và môi trường vừa ban hành Thông tư số 75/2017/TT-BTNMT quy định về bảo ...

1063/Khó thuyết phục người dân khi thu phí dịch vụ thoát nước

Khó thuyết phục người dân khi thu phí dịch vụ thoát nước

16/01/2018

Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập thành phố đã ...

1060/Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

29/12/2017

Ngày 07/11/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT Quy định ...

1008/Ban hành Thông tư giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Ban hành Thông tư giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

23/11/2017

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số ...

1007/Phê duyệt Đề án “Lập danh mục nguồn nước liên quốc gia và danh mục nguồn nước liên tỉnh”

Phê duyệt Đề án “Lập danh mục nguồn nước liên quốc gia và ...

23/11/2017

Mới đây, Bộ Tài nguyên và môi trường đã ban hành Quyết định số ...

961/Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước chung của cả nước

Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước chung của cả ...

30/09/2017

​Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2301/QĐ-BTNMT về việc ...

952/Trong 5 năm tới, nhu cầu đầu tư ngành nước lên tới 10 tỉ USD

Trong 5 năm tới, nhu cầu đầu tư ngành nước lên tới 10 tỉ USD

22/09/2017

Từ 2017-2019, Nhà nước sẽ tiến hành thoái vốn dần dần trên 57 công ty thuộc ngành cấp thoát ...

944/Đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần khi tự bảo đảm kinh phí hoạt động

Đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần khi ...

12/09/2017

Từ tháng 9-2017, Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục ngành, ...

 

 « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next »