166/Gặp gỡ đối tác đa biên Việt Nam - Tây Ban Nha

Gặp gỡ đối tác đa biên Việt Nam - Tây Ban Nha

25/05/2017

Sự kiện này sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 19.10.2016 và tại TP. Hồ ...

165/Thông báo tập huấn các văn bản hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng

Thông báo tập huấn các văn bản hướng dẫn quản lý dự án ...

25/05/2017

Ngày 30/6/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 15/2016/TT - BXD đến ...

164/Thông báo tập huấn các văn bản hướng dẫn Luật Xây dựng 2014 tại Hà Nội và TP. HCM

Thông báo tập huấn các văn bản hướng dẫn Luật Xây dựng 2014 ...

25/05/2017

Để kịp thời giúp các đơn vị có liên quan thực hiện theo đúng quy định ...

163/Thông báo huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Thông báo huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

25/05/2017

Để kịp thời giúp các đơn vị có liên quan đến việc triển khai công ...

162/Thông báo Tập huấn Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật - công trình cấp nước và công trình thoát nước

Thông báo Tập huấn Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công ...

25/05/2017

Ngày 01/02/2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 01/2016/TT-BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các ...

161/Công ty TNHH MTV KDNS Lào Cai chuyển đổi hình thức hoạt động sang công ty Cổ phần

Công ty TNHH MTV KDNS Lào Cai chuyển đổi hình thức hoạt động ...

25/05/2017

Công ty TNHH MTV KDNS Lào Cai chuyển đổi hình thức hoạt động sang công ty Cổ phần ...

160/Những điểm mới trong Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13

Những điểm mới trong Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13

25/05/2017

Nhằm cung cấp những kiến thức cập nhật về đấu thầu cho các cán bộ hiện đang tham gia trong lĩnh vực đấu thầu ...

159/Tập huấn cổ phần hóa tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Tập huấn cổ phần hóa tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

25/05/2017

Nhằm hỗ trợ các đơn vị hội viên Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam giải đáp ...

158/Thông báo tập huấn Quy chuẩn quốc gia QCVN 07-1:2016/BXD và QCVN 07-2 :2016/BXD

Thông báo tập huấn Quy chuẩn quốc gia QCVN 07-1:2016/BXD và QCVN ...

25/05/2017

Ngày 01/02/2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 01/2016/TT-BXD hành Quy chuẩn ...

157/Thông báo mở lớp tập huấn: Quản lý lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội tại TP Hồ Chí Minh

Thông báo mở lớp tập huấn: Quản lý lao động, tiền lương và ...

25/05/2017

Để kịp thời giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nắm bắt ...

156/Những quy định mới nhất về Thuế thu nhập và các lưu ý trong vay vốn ODA

Những quy định mới nhất về Thuế thu nhập và các lưu ý trong ...

25/05/2017

Để giúp các nhà Quản trị Doanh nghiệp (Ban Giám đốc), các cán bộ kế ...

155/Thông báo địa điêm tập huấn Thông tư 08/2016/TT – BTC và Thông tư 09/2016/TT

Thông báo địa điêm tập huấn Thông tư 08/2016/TT – BTC và Thông ...

25/05/2017

Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam (CTNVN) đã nhận được danh sách đăng ký của đơn vị cho lớp Tập huấn ...

154/Thông báo Mở Lớp Tập huấn quản lý lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội

Thông báo Mở Lớp Tập huấn quản lý lao động, tiền lương và ...

25/05/2017

Để kịp thời giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nắm bắt ...

152/Thông báo Mở lớp tập huấn về Thông tư số 08/2016/TT-BTC và Thông tư số 09/2016/TT-BTC

Thông báo Mở lớp tập huấn về Thông tư số 08/2016/TT-BTC và ...

25/05/2017

Ngày 18/01/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 08/2016/TT-BTC quy định về ...

151/Thông báo Khai giảng Lớp bồi dưỡng Kiểm soát viên doanh nghiệp

Thông báo Khai giảng Lớp bồi dưỡng Kiểm soát viên doanh nghiệp

25/05/2017

Nhằm nâng cao năng lực kiểm soát toàn bộ tài ...

150/TÀI LIỆU HỘI NGHỊ LẦN THỨ II CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI CẤP THOÁT NƯỚC VIỆT NAM - KHÓA V

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ LẦN THỨ II CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI CẤP ...

25/05/2017

Mời quý vị đại biểu vui lòng tải Tài liệu phục vụ cho Hội nghị Lần thứ II ...

 

 « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next »

 

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]