172/Thông báo mở lớp Bồi dưỡng Quản trị nhân sự & Chính sách lao động

Thông báo mở lớp Bồi dưỡng Quản trị nhân sự & Chính sách ...

25/05/2017

Công tác quản trị nhân sự và chính sách lao động đóng vai trò quan trọng trong sự ...

171/VWSA thông báo Kế hoạch đào tạo Quý IV/2016 và 2017

VWSA thông báo Kế hoạch đào tạo Quý IV/2016 và 2017

25/05/2017

Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam hiện đang tiếp tục nhận được sự ...

170/Mời tham dự lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp ứng xử dành cho các doanh nghiệp cấp thoát nước

Mời tham dự lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp ứng xử dành ...

25/05/2017

Căn cứ nhu cầu đào tạo và đề xuất của các đơn vị phía Bắc về bồi ...

169/Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức TOT5

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức TOT5

25/05/2017

Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam và Chương trình Quản lý nước thải của Tổ chức ...

168/Thông báo tập huấn các văn bản hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng tại TP.HCM

Thông báo tập huấn các văn bản hướng dẫn quản lý dự án ...

25/05/2017

Ngày 30/6/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 15/2016/TT - BXD đến ...

167/Thông báo Tổ chức Ngày hội ngành Nước

Thông báo Tổ chức Ngày hội ngành Nước

25/05/2017

Năm 2016, Trường ĐHXD có kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày ...

166/Gặp gỡ đối tác đa biên Việt Nam - Tây Ban Nha

Gặp gỡ đối tác đa biên Việt Nam - Tây Ban Nha

25/05/2017

Sự kiện này sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 19.10.2016 và tại TP. Hồ ...

165/Thông báo tập huấn các văn bản hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng

Thông báo tập huấn các văn bản hướng dẫn quản lý dự án ...

25/05/2017

Ngày 30/6/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 15/2016/TT - BXD đến ...

164/Thông báo tập huấn các văn bản hướng dẫn Luật Xây dựng 2014 tại Hà Nội và TP. HCM

Thông báo tập huấn các văn bản hướng dẫn Luật Xây dựng 2014 ...

25/05/2017

Để kịp thời giúp các đơn vị có liên quan thực hiện theo đúng quy định ...

163/Thông báo huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Thông báo huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

25/05/2017

Để kịp thời giúp các đơn vị có liên quan đến việc triển khai công ...

162/Thông báo Tập huấn Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật - công trình cấp nước và công trình thoát nước

Thông báo Tập huấn Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công ...

25/05/2017

Ngày 01/02/2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 01/2016/TT-BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các ...

161/Công ty TNHH MTV KDNS Lào Cai chuyển đổi hình thức hoạt động sang công ty Cổ phần

Công ty TNHH MTV KDNS Lào Cai chuyển đổi hình thức hoạt động ...

25/05/2017

Công ty TNHH MTV KDNS Lào Cai chuyển đổi hình thức hoạt động sang công ty Cổ phần ...

160/Những điểm mới trong Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13

Những điểm mới trong Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13

25/05/2017

Nhằm cung cấp những kiến thức cập nhật về đấu thầu cho các cán bộ hiện đang tham gia trong lĩnh vực đấu thầu ...

159/Tập huấn cổ phần hóa tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Tập huấn cổ phần hóa tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

25/05/2017

Nhằm hỗ trợ các đơn vị hội viên Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam giải đáp ...

158/Thông báo tập huấn Quy chuẩn quốc gia QCVN 07-1:2016/BXD và QCVN 07-2 :2016/BXD

Thông báo tập huấn Quy chuẩn quốc gia QCVN 07-1:2016/BXD và QCVN ...

25/05/2017

Ngày 01/02/2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 01/2016/TT-BXD hành Quy chuẩn ...

157/Thông báo mở lớp tập huấn: Quản lý lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội tại TP Hồ Chí Minh

Thông báo mở lớp tập huấn: Quản lý lao động, tiền lương và ...

25/05/2017

Để kịp thời giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nắm bắt ...

 

 « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 Next »

 

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]