1564/Thông báo tổ chức lớp tập huấn về Kiểm soát và kiểm toán nội bộ

Thông báo tổ chức lớp tập huấn về Kiểm soát và kiểm toán ...

28/03/2019

Thực hiện Luật Kế toán ngày 20/11/2015 và Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về ...

1563/Thông báo thời gian và kinh phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề tại TP.HCM tháng 4/2019

Thông báo thời gian và kinh phí sát hạch cấp chứng chỉ hành ...

28/03/2019

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng ngành nước Việt Nam thuộc Hội Cấp thoát nước Việt Nam thông báo ...

1562/Thông báo thời gian và kinh phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề tại TP.HCM tháng 4/2019

Thông báo thời gian và kinh phí sát hạch cấp chứng chỉ hành ...

28/03/2019

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng ngành nước Việt Nam thuộc Hội Cấp thoát nước Việt Nam thông báo ...

1561/Thông báo tổ chức lớp tập huấn về Kiểm soát và kiểm toán nội bộ

Thông báo tổ chức lớp tập huấn về Kiểm soát và kiểm toán ...

28/03/2019

Thực hiện Luật Kế toán ngày 20/11/2015 và Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về ...

1557/Cơ hội nhận Quỹ học bổng nghiên cứu khoa học về Nước và Môi trường Kurita (KWEF) năm 2019

Cơ hội nhận Quỹ học bổng nghiên cứu khoa học về Nước và ...

26/03/2019

Quỹ học bổng nghiên cứu khoa học (NCKH) về nước và môi trường Kurita (KWEF) là một tổ chức phi chính ...

1535/Tập huấn về Lao động tiền lương tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội

Tập huấn về Lao động tiền lương tại TP. Hồ Chí Minh và Hà ...

13/03/2019

Đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, vừa qua Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng ngành nước Việt Nam đã tổ ...

1533/Chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của Chương trình

Chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của Chương trình "Đổi mới ...

12/03/2019

Ngày 11/3/2019, tại Văn phòng Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) đã diễn ra buổi họp đánh giá ...

1531/Thông báo tổ chức lớp Kỹ năng giao tiếp và ứng xử cho cán bộ doanh nghiệp

Thông báo tổ chức lớp Kỹ năng giao tiếp và ứng xử cho cán ...

11/03/2019

Được sự hỗ trợ của Dự án Hiệp hội Đức - Việt Nâng cao năng lực ngành nước ...

1530/Thông báo tổ chức lớp: Nâng cao vị thế của doanh nghiệp thông qua Kỹ năng giao tiếp và ứng xử

Thông báo tổ chức lớp: Nâng cao vị thế của doanh nghiệp thông ...

11/03/2019

Được sự hỗ trợ của Dự án Hiệp hội Đức - Việt Nâng cao năng lực ngành nước ...

1522/Thông báo tổ chức sát hạch hành nghề hoạt động xây dựng tại Đà Nẵng ngày 29-30/3/2019

Thông báo tổ chức sát hạch hành nghề hoạt động xây dựng ...

6/03/2019

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng ngành nước Việt Nam thuộc Hội Cấp thoát nước Việt Nam thông báo ...

1521/Thông báo Điều chỉnh thời gian tập huấn lớp Lao động tiền lương tại Hà Nội tháng 3/2019

Thông báo Điều chỉnh thời gian tập huấn lớp Lao động tiền ...

4/03/2019

Vì lý do giảng viên không bố trí được đúng ngày 07/3/2019 như trong công văn số ...

1520/Thông báo Điều chỉnh thời gian tập huấn lớp Lao động tiền lương tại Hà Nội tháng 3/2019

Thông báo Điều chỉnh thời gian tập huấn lớp Lao động tiền ...

4/03/2019

Vì lý do giảng viên không bố trí được đúng ngày 07/3/2019 như trong công văn số ...

1512/Thông báo Lớp tập huấn về chế độ, chính sách lao động tiền lương mới

Thông báo Lớp tập huấn về chế độ, chính sách lao động ...

26/02/2019

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ, các doanh nghiệp ...

1509/Kỹ thuật viên thoát nước và xử lý nước thải đại diện Việt Nam thi Tay nghề Thế giới

Kỹ thuật viên thoát nước và xử lý nước thải đại diện ...

25/02/2019

Kỳ thi Tay nghề Thế giới dành cho các kỹ năng nghề năm nay sẽ được tổ chức tại Kazan - Nga. Việt Nam cử Nguyễn ...

 

 « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next »

 

Tuyển sinh 2021-1