1699/Tập huấn về Thuế cho các công ty Cấp thoát nước khu vực phía Nam

Tập huấn về Thuế cho các công ty Cấp thoát nước khu vực phía ...

23/09/2019

Ngày 17 - 20/9/2019, tại TP. Hồ Chí Minh với sự hỗ trợ của Dự án Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng ...

1682/Học hỏi kinh nghiệm của Phần Lan trong quản lý, bảo vệ tài nguyên nước

Học hỏi kinh nghiệm của Phần Lan trong quản lý, bảo vệ tài ...

30/08/2019

Ngày 6/8/2019, tại Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng (Hà Nội), ...

1626/Tập huấn Vận hành nhà máy xử lý nước thải và xử lý sự cố tại Lâm Đồng

Tập huấn Vận hành nhà máy xử lý nước thải và xử lý sự ...

3/07/2019

Ngày 28 - 30/6/2019, Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng ngành nước Việt Nam đã tổ chức lớp đào tạo ...

1615/Tăng cường hợp tác với khối doanh nghiệp trong đào tạo nghề cho lĩnh vực thoát và xử lý  nước thải

Tăng cường hợp tác với khối doanh nghiệp trong đào tạo nghề ...

7/06/2019

Ngày 07/06/2019, hội thảo “Hợp Tác Với Khối Doanh Nghiệp Trong Đào Tạo Nghề Cho ...

1609/Tập huấn Nâng cao năng lực Quản lý bùn thải và Tối ưu hóa sử dụng năng lượng tại Cần Thơ tháng 5/2019

Tập huấn Nâng cao năng lực Quản lý bùn thải và Tối ưu hóa ...

27/05/2019

Ngày 21/5/2019, tại Cần Thơ, Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng ngành Nước Việt ...

1597/Huấn luyện cho Kỳ thi tay nghề thế giới - nghề Công nghệ nước

Huấn luyện cho Kỳ thi tay nghề thế giới - nghề Công nghệ ...

10/05/2019

Từ ngày 23/04/2019 đến ngày 03/05/2019, Nguyễn Thái Phương, cựu sinh viên nghề Kỹ thuật thoát nước ...

1596/Thông báo Tập huấn Kiểm toán và Kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp ngành nước

Thông báo Tập huấn Kiểm toán và Kiểm soát nội bộ trong các ...

9/05/2019

Thực hiện Luật Kế toán ngày 20/11/2015 và Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về ...

1595/Thông báo Sát hạch Chứng chỉ hành nghề xây dựng khu vực miền Nam, tháng 5/2019

Thông báo Sát hạch Chứng chỉ hành nghề xây dựng khu vực miền ...

9/05/2019

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng ngành nước Việt Nam thuộc Hội Cấp thoát nước Việt Nam thông báo ...

1594/Thông báo Sát hạch Chứng chỉ hành nghề xây dựng khu vực miền Nam, tháng 5/2019

Thông báo Sát hạch Chứng chỉ hành nghề xây dựng khu vực miền ...

9/05/2019

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng ngành nước Việt Nam thuộc Hội Cấp thoát nước Việt Nam thông báo ...

1580/Thông báo tổ chức 02 lớp tập huấn về Nâng cao năng lực Quản lý bùn thải và Tối ưu hóa sử dụng năng lượng trong hệ thống CTN

Thông báo tổ chức 02 lớp tập huấn về Nâng cao năng lực Quản ...

22/04/2019

Được sự hỗ trợ của Dự án Hiệp hội Đức - Việt Nâng cao năng lực ngành nước Việt Nam (Dự án DEVEWAS), ...

1581/Thông báo tổ chức 02 lớp tập huấn về Nâng cao năng lực Quản lý bùn thải và Tối ưu hóa sử dụng năng lượng trong hệ thống CTN

Thông báo tổ chức 02 lớp tập huấn về Nâng cao năng lực Quản ...

22/04/2019

Được sự hỗ trợ của Dự án Hiệp hội Đức - Việt Nâng cao năng lực ngành nước Việt Nam (Dự án DEVEWAS), ...

1565/Bồi dưỡng Kỹ năng giao tiếp, ứng xử với khách hàng tại Cần Thơ, Huế và Hà Nội

Bồi dưỡng Kỹ năng giao tiếp, ứng xử với khách hàng tại ...

28/03/2019

Xuất phát từ nhu cầu của hội viên, với sự hỗ trợ của Dự án Hiệp hội Đức - Việt Nâng cao năng ...

 

 « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next »

 

Tuyển sinh 2021-1