Thông tư 02/TTLB ngày 28/4/1997 hướng dẫn phương pháp định giá và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn Thông tư 02/TTLB ngày 28/4/1997 hướng dẫn phương pháp định giá và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ xây dựng         Download
Ngày ban hành: 28/04/1997

Thông tư 03/1999/TTLT/BXD - BVGCP hướng dẫn phương pháp định giá và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn

Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Cơ quan ban hành: Bộ xây dựng         Download
Ngày ban hành: 16/06/1999

Thông tư số 01/2008/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ xây dựng         Download
Ngày ban hành: 2/01/2008

Thông tư số 09/2009/TT - BXD quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định số 88/2007/NĐ - CP ngày 25/8/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ xây dựng         Download
Ngày ban hành: 21/05/2009

Quyết định số 591/QĐ-BXD

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ xây dựng         Download
Ngày ban hành: 30/05/2014
Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]