Quyết định số 38/2005/QĐ - BTC về khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính         Download
Ngày ban hành: 30/06/2005

Thông tư 88/2012/TT-BTC về khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính         Download
Ngày ban hành: 28/05/2012

Thông tư về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính         Download
Ngày ban hành: 28/05/2012

Quy định quản lý, và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính         Download
Ngày ban hành: 4/05/2013
Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị