CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN Công tác truyền thông quan hệ cộng đồng khách hàng và xây dựng thương hiệu trong công ty cấp thoát nước

  • Ngày khai giảng : N/A
  • Thời lượng : 2 Ngày
  1. Mục tiêu:
Để giúp cho các doanh nghiệp cấp thoát nước trong công tác truyền thông quan hệ cộng đồng khách hàng và xây dựng thương hiệu doanh nghiệp, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh  doanh.
 
  1. Đối tượng tham gia:
Lãnh đạo doanh nghiệp;
Trưởng, phó các phòng tổ chức, tài chính, kinh doanh;
Các cán bộ, viên chức có liên quan;
 
  1. Nội dung bồi dưỡng:
Chuyên đề 1: Các khái niệm cơ bản về truyền thông và vai trò của truyền thông trong quản lý nhà nước
Chức năng, vai trò của truyền thông
Tầm quan trọng của truyền thông trong doanh nghiệp
Những vấn đề về truyền thông trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện  nay
Chuyên đề 2: Một số vấn đề về quan hệ cộng đồng khách hàng Cộng đồng và vai trò của cộng đồng
Các hoạt động quan hệ cộng đồng chủ yếu Phân loại các mối quan hệ cộng đồng
Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của quản lý khách hàng Nghiên cứu trường hợp cụ thể
Chuyên đề 3: Thực hành viết tin, bài cho báo chí Viết thông cáo báo chí
Viết bài chuyên đề, bài PR Chuẩn bị bộ tài liệu gửi báo chí
Chuyên đề 4: Xây dựng kế hoạch truyền thông thương hiệu Xác định mục tiêu của công ty và mục tiêu truyền thông Xác định công chúng mục tiêu

Xây dựng thông điệp truyền thông
Lựa chọn chiến lược truyền thông thương hiệu
Thảo luận: Nghiên cứu và phân tích các trường hợp điển hình, vận dụng trong công ty cấp thoát nước.
Chuyên đề 5: Một số bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng thương hiệu Định vị thương hiệu trên thị trường
Chuyển tải thông tin xây dựng thương hiệu
Xây dựng hình ảnh người đứng đầu doanh nghiệp Đặt tên thương hiệu
Thảo luận
Chuyên đề 6: Thực hành xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp Xây dựng thương hiệu qua trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Kỹ năng phát ngôn báo chí
Đo lường và đánh giá hiệu quả truyền thông (Làm bài tập theo nhóm)
Chữa bài tập thực hành
Giải đáp thắc mắc của học viên
  1. Thời gian: 2 ngày

 

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

CAPTCHA Image   Reload Image

Khóa học khác

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị