BỒI DƯỠNG DÀNH CHO CÁN BỘ TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP

  • Ngày khai giảng : N/A
  • Thời lượng : 2.5 Ngày
  1. Mục tiêu:
Công tác tổ chức nhân sự và chính sách lao động đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phân bố, sử dụng nguồn lao động một cách khoa học và có hiệu quả trên cơ sở phân tích công việc, bố trí lao động hợp lý, để xác định nhu cầu lao động, tiến hành tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân lực, đánh giá nhân sự thông qua việc thực hiện công việc.
  1. Đối tượng tham gia:
Lãnh đạo phòng tổ chức lao động; chuyên viên trực tiếp làm công tác tổ chức, nhân sự và lao động tiền lương ở các doanh nghiệp.
  1. Nội dung bồi dưỡng:
Công tác tổ chức, quản lý hoạt động các loại hình doanh nghiệp theo quy định mới nhất của Pháp luật.
Các chính sách mới nhất về lao động, tiền lương.
Công tác nhân sự trong doanh nghiệp: phân tích công việc, tuyển dụng nhân sự, đào tạo và phát triển nhân sự, đánh giá và đãi ngộ nhân sự…
 
  1. Thời gian: 2.5 ngày

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

CAPTCHA Image   Reload Image

Khóa học khác

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị