BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CHUYÊN SÂU

  • Ngày khai giảng : N/A
  • Thời lượng : 3 Ngày
  1. Mục tiêu:
Nhằm tạo điều kiện cho các cán bộ làm công tác đấu thầu nắm vững các quy định của nhà nước về đấu thầu cũng như chuẩn bị tốt cho việc thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu do Cục Đấu thầu Bộ KH – ĐT tổ chức.
 
  1. Đối tượng tham gia:
Trưởng/phó phòng kinh tế, kế hoạch, kỹ thuật của các doanh nghiệp;
Trưởng/phó ban, thành viên Ban quản lý dự án.
Cán bộ tham gia trực tiếp vào việc lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ dự tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả mời sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp, đơn vị mua sắm tập trung.
  1. Nội dung bồi dưỡng:
Chuyên đề 1: Tổng quan về đấu thầu
Chuyên đề 2: Lập HSMT gói thầu dịch vụ tư vấn
Chuyên đề 3: Đánh giá HSDT gói thầu dịch vụ tư vấn
Chuyên đề 4: Quản lý chi phí trong lựa chọn nhà thầu tư vấn
Chuyên đề 5: Lập HSMT gói thầu xây lắp
Chuyên đề 6: Đánh giá HSDT gói thầu xây lắp
Chuyên đề 7: Hợp đồng đối với gói thầu xây lắp
Chuyên đề 8: Lập HSMT và hợp đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa
Chuyên đề 9: Đánh giá HSDT gói thầu mua sắm hàng hóa
Chuyên đề 10: Giá đánh giá
Chuyên đề 11: Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn
Chuyên đề 12: Mua sắm thường xuyên; Mua sắm tập trung
Chuyên đề 13: Lựa chọn nhà thầu qua mạng
Hỏi – Đáp; xử lý tình huống liên quan đến các nội dung bồi dưỡng, làm bài tập thực hành
Hướng dẫn ôn thi và làm bài thi
  1. Thời gian: 3 ngày
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

CAPTCHA Image   Reload Image

Khóa học khác

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị