KHÓA CƠ BẢN C1 - VẬN HÀNH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI

  • Ngày khai giảng : N/A
  • Thời lượng : 3 - 4 Ngày

Thời lượng: 3 - 4 ngày
 
Nội dung chính: Khóa học cung cấp kiến thức cơ bản về vận hành hệ thống thoát nước thải
 
Đối tượng tham gia: Kỹ thuật viên vận hành hệ thống thoát nước
 
Điều kiện tham gia: Đã làm việc tối thiểu 6 tháng trong lĩnh vực thoát và XLNT

Chủ đề Nội dung giảng dạy
 
 
 
 
 
 
Kiến thức cơ sở
Vòng tuần hoàn nước, các loại nước thải, tính chất nước thải, nguồn gốc phát sinh nước   thải
Thoát nước thải, tính độ dốc
Sơ lược về xử lý nước thải
Vệ sinh cống bảo trì duy tu cống
Các công trình thoát nước đặc thù
Phòng tránh tai nạn, an toàn lao động và vệ sinh
Giám sát hệ thống thoát nước
Giới thiệu một số loại xe hút rửa cống
Tổng kết Thi viết và đánh giá khóa học

 

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

CAPTCHA Image   Reload Image

Khóa học khác

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị