CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KĨ NĂNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

 • Ngày khai giảng : N/A
 • Thời lượng : 2 Ngày
 1. Mục tiêu:
Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lập phương án đầu tư nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh góp phần cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
 
 1. Đối tượng tham gia:
“   Chủ tịch, Tổng Giám đốc;
“ Thành viên Hội đồng quản trị các công ty cổ phần;
“   Trưởng ban kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát công ty;
“    Kế toán trưởng, Trưởng, phó phòng Kế toán;
“    Kế toán tổng hợp, kế toán viên;
“     Trưởng, phó phòng kinh tế, kỹ thuật, cán bộ kinh tế;
“     Trưởng, phó phòng ban; Giám đốc/phó Giám đốc xí nghiệp;
 
 1. Nội dung bồi dưỡng:
Chuyên đề I. Khái quát về đầu tư tài chính
 1. Phạm vi và bản chất đầu tư tài chính
 2. Nguyên tắc đầu tư tài chính và nhận diện thị trường hiệu quả
 3. Lí thuyết về bước đi ngẫu nhiên trong đầu tư chứng khoán
Chuyên đề II. Những qui đinh hiện hành về đầu tư tài chính
 1. Các qui định về định giá và cổ phần hóa doanh nghiệp
 2. Các qui định về IPO và niêm yết doang nghiệp
 3. Kinh nghiệm về làm tăng giá trị doanh nghiệp khi IPO và niêm yết
Chuyên đề III. Kĩ năng phân tích trong đầu tư
 1. Kĩ năng phân tích xu hướng thị trường
 2. Kĩ năng đọc và hiểu báo cáo tài chính
 3. Kĩ năng phân tích cơ bản
 4. Kĩ năng phân tích kĩ thuật
Chuyên đề IV. Một số kỹ năng cơ bản đầu tư chứng khoán Chuyên đề V. Trao đổi và giải đáp
 1. Thời gian: 2 ngày
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

CAPTCHA Image   Reload Image

Khóa học khác

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị