VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

  • Ngày khai giảng : N/A
  • Thời lượng : 2 Ngày
 
  1. Mục tiêu:
Học viên nhận thức được vai trò và giá trị của văn hoá, cũng như sự phát triển bền vững của doanh nghiệp;
Học viên có kỹ năng khai thác các tiêu chí văn hoá doanh nghiệp, ứng dụng trong hoạt động kinh doanh hiệu quả và xây dựng được hình ảnh Công ty;
 
  1. Đối tượng tham gia:
Cán bộ, viên chức và nhân viên Công ty Cấp, Thoát nước
  1. Nội dung bồi dưỡng:

Văn hoá doanh nghiệp

Tầm quan trọng của văn hoá tới phát triển của doanh nghiệp
Bầu không khí văn hoá khép kín
Bầu không khí văn hoá cởi mở
Ảnh hưởng của bầu không khí văn hoá tới hiệu quả công việc

Các tiêu chí văn hoá doanh nghiệp

Triết lý kinh doanh
Truyền thống văn hoá của doanh nghiệp

Sự liên kết và phát huy hiệu quả trong doanh nghiệp

Văn hoá đối nội

Từ cấp trên xuống
Tâm lý quản lý lãnh đạo Chức năng và thẩm quyền Thông tin và xử lý thông tin Đánh giá kết quả hoạt động
 
Từ dưới lên
Tôn trọng và tuân thủ sự lãnh đạo, điều hành của cấp trên Truyền miệng
Họp nhóm Văn bản
Ngang cấp
Thi đua và kích thích sáng tạo
Văn hóa là động lực cho sự phát triển của doanh nghiệp và mỗi thành viên

Văn hoá trong đối ngoại

Với các doanh nghiệp khác
Tiếp khách
Quảng cáo thương hiệu
Môi trường xung quanh
Tạo dựng hình ảnh của doanh nghiệp
 
  1. Thời gian: 2 ngày
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

CAPTCHA Image   Reload Image

Khóa học khác

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị