KỸ NĂNG GIAO TIẾP - ỨNG XỬ VỚI KHÁCH HÀNG

  • Ngày khai giảng : N/A
  • Thời lượng : 2 Ngày
  1. Mục tiêu:
Học viên hiểu được vai trò, giá trị của giao tiếp, ứng xử của các thành viên tác động tới văn hóa và sự phát triển bền vững của Công ty;
Nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử với các đối tượng   trong và ngoài Công ty để từ đó áp dụng vào công việc hiệu quả cao;
Hiểu được tâm lý khách hàng và giữ được mối quan hệ, uy tín với khách hàng.
 
  1. Đối tượng tham gia:
Cán bộ, viên chức và nhân viên Công ty Cấp, Thoát nước
  1. Nội dung bồi dưỡng:
Tổng quan về văn hóa, ứng xử đối với thành – bại của mỗi cá nhân và doanh nghiệp
Vai trò của giao tiếp ứng xử đối với sự phát triển bền vững của Công ty
Một số nguyên tắc cơ bản trong giao tiếp, ứng xử
Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định của khách hàng khi sử dụng các dịch vụ của Công ty
Những khó khăn và cách vượt qua trong giao tiếp với khách   hàng
Cần sử dụng ngôn ngữ như thế nào đạt hiệu quả trong giao tiếp đối với các đối tượng khác nhau
Ngôn ngữ và phi ngôn ngữ
Những điều cần tránh khi nói với khách hàng
Một số tình huống và cách xử lý trong thực tế
Kỹ năng lắng nghe, lựa chọn thông tin và phản hồi
Kỹ năng đặt câu hỏi

Giải mã thông tin và đưa ra quyết định hiệu quả
Chia sẻ, tư vấn cho khách hàng
Kỹ năng từ chối những yêu cầu không hợp lý của khách hàng
Kiềm chế cảm xúc
Giải quyết xung đột
Một số tình huống và cách ứng xử hiệu quả trong thực tế
Các kiểu người thường gặp trong giao  tiếp
Nhận biết tâm lý của khách hàng
Các tiêu chí về sự hài lòng của khách hàng
Chìa khóa xây dựng các mối quan hệ bền vững với khách hàng
Tạo hình ảnh và sự khác biệt của Công ty Cấp, Thoát nước
Những điều cấm kị trong giao tiếp với khách hàng
 
  1. Thời gian: 2 ngày
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

CAPTCHA Image   Reload Image

Khóa học khác

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị