BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP

  • Ngày khai giảng : N/A
  • Thời lượng : 3 Ngày
  1. Mục tiêu:
Nhằm giúp các nhà lãnh đạo và quản lý từ cấp trung trở lên điều hành hài hòa giữa hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị tài chính hiệu quả, có được các giải pháp tài chính tối ưu cho chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp, đặc biệt trong quá trình cổ phần hóa
  1. Đối tượng tham gia:
Chủ tịch HĐQT/HĐTV; Tổng Giám đốc/Phó TGĐ; Giám đốc/Phó  GĐ;
Lãnh đạo các phòng, ban trong doanh nghiệp
Kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kế toán viên  khác.
  1. Nội dung bồi dưỡng:

Chuyên đề I: Kĩ năng quản lí chi phí và và giá thành trong công tác quản trị doanh nghiệp

1.Nội dung và kĩ năng quản trị chi phí doanh nghiệp

Quản lí tài sản lưu động và trích lập dự phòng
Quản lí giá thành và các chi phí kinh doanh
Hệ thống tài khoản, báo cáo kế toán và tổ chức sổ kế toán chi phí
Phân tích và xử lí thông tin trong kế toán chi phí

2.Nội dung quản lí chi phí sử dụng vốn trong doanh nghiệp

Nguyên tắc quản lí chi phí sử dụng vốn
Chi phí sử dụng vốn từng nguồn tài trợ
Chi phí sử dụng vốn bình quân
Điều chỉnh rủi ro cho chi phí sử dụng vốn
Chi phí sử dụng vốn cận biên


 

Chuyên đề II : Kỹ năng quản trị tài chính trong doanh nghiệp

1.Kỹ năng quản lí vốn, nguồn vốn đầu tư

Phương pháp xác lập và cân bằng cơ cấu tài chính tối  ưu
Phương pháp cân đối công nợ và giảm thiểu rủi ro về công  nợ
Kĩ năng đầu tư và sử dụng vốn đạt hiệu quả max
Kĩ năng duy trì sự tăng trưởng bền vững các chỉ số phát   triển doanh nghiệp
Kĩ năng quản trị rủi ro về tài chính doanh nghiệp

2.Kỹ năng về quản trị dòng tiền trong kinh doanh

Phương pháp lập dự toán về dòng tiền thu,  chi
Kĩ năng quản trị dòng tiền cân đối bền vững

Chuyên đề III: Kỹ năng quản trị thuế trong doanh nghiệp

1.Những vấn đề cơ bản cần nắm vững về quản lí thuế trong doanh nghiệp

Các qui định mới nhất của các sắc thuế VAT, thuế TNDN, thuế XNK, Thuế thu nhập cá nhân và các khoản thuế, phí và lệ phí khác.
Các giải pháp lựa chọn tối ưu về chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

2.Những tác động của lá chắn thuế và giải pháp quản trị về thuế

  1. Những kinh nghiệm chia sẽ về các sai phạm thường gặp trong công tác quản lí thuế của doanh nghiệp.
 
  1. Thời gian: 3 ngày
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

CAPTCHA Image   Reload Image

Khóa học khác

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị