Đánh giá và những Thách thức trong Quá trình Xây dựng Quy định Quản lý Hoạt độngThoát nước địa phương

Establishment of the Lump-Sum Performance Management Contracts for O&M of Drainage/Sewerage SystemsĐánh giá và những Thách thức trong Quá trình Xây dựng Quy định Quản lý Hoạt độngThoát nước địa phương 
Lộ trình Thực hiện Giá dịch vụ thoát nước tại các tỉnh và Hợp đồng Quản lý Vận hành Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải


 

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]