Mời tham dự Lớp Quản lý tài sản và tài chính cho các Công ty TN &XLNT tại TP.HCM trong tháng 8/2017

Được sự hỗ trợ từ Chương trình Quản lý nước thải của Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ - WMP), Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam (CTNVN) lên kế hoạch tổ chức lớp Quản lý tài sản và tài chính cho các Công ty thoát nước và xử lý nước thải cho các doanh nghiệp thuộc Hội CTNVN tại khu vực miền Nam, với các nội dung sau:

- Kiểm kê tài sản;
- Xây dựng hồ sơ quản lý tài sản;
- Quản lý và lập kế hoạch cho các tài sản quan trọng;
- Tính toán chi phí vòng đời tài sản;
- Chiến lược tài chính cho quản lý tài sản.

Sau khi tham gia học chuyên đề này, học viên hiểu được phương pháp quản lý tài sản; biết lập kế hoạch quản lý tài sản và xác định các mức độ dịch vụ cho từng tài sản quan trọng. 

Thời gian học: 02 ngày, từ 8h 00&; - 17h 00&; ngày 10 -11/8/2017.

Đối tượng tham gia lớp học: 
Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng, phó phòng và nhân viên các phòng: Tài chính kế toán, Kế hoạch, Kỹ thuật và các bộ phận liên quan đến công tác quản lý tài sản và tài chính của Công ty thoát nước và xử lý nước thải.

Giảng viên: Là các chuyên gia, cán bộ có kinh nghiệm của các doanh nghiệp, đã được Ban điều phối dự án GIZ-WMP lựa chọn và được các chuyên gia Đức đào tạo qua các khóa giảng viên nguồn của Hội CTNVN.

Địa điểm: Khách sạn Victory, địa chỉ: 14 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. 

Kinh phí: Chương trình GIZ-WMP hỗ trợ một phần kinh phí tổ chưc lớp học (hội trường, chi phí mời giảng viên, tài liệu, ăn trưa, giải khát giữa giờ…). Học viên tham gia dự đóng góp 400.000 đồng/học viên để tổ chức lớp học. Các chi phí khác như đi lại, nghỉ… đơn vị tự túc.

Hội CTNVN đề nghị các đơn vị gửi danh sách học viên tham dự (họ và tên, chức vụ, năm sinh, điện thoại, email liên hệ) về Ban Đào tạo - Hội CTNVN theo địa chỉ:
Hội CTNVN
Tòa nhà Văn phòng - Tầng 19,
số 1 Phạm Huy Thông, quận Ba Đình - Hà Nội;
Fax: 043.976.2721 hoặc email:nguyenvantuoibxd@gmail.com.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với ông Nguyễn Văn Tươi, Phó ban Đào tạo - Hội CTNVN;
di động: 094.632.9757 (từ 8h:30-16h:30 hàng ngày).

Danh sách học viên các đơn vị gửi về Hội Cấp thoát nước Việt Nam trước ngày 01/8/2017./.

Danh sách học viên tham dự lớp Quản lý và Tài sản cho Công ty Thoát nước và xử lý nước thải theo mẫu biểu sau: 
 
TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại di động, email Ghi chú
1        
       

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]