Thông báo tập huấn Quy định mới liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng tại TP.HCM trong Tháng 8.2017

Để tạo điều kiện cho các đơn vị có liên quan cập nhật, nắm vững và thực hiện đúng các quy định mới nhất trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng; Hội cấp thoát nước Việt Nam dự kiến tổ chức mở lớp tập huấn tại TP. Hồ Chí Minh trong tháng 8.2017.

1. Đối tượng tham dự tập huấn:
- Lãnh đạo các doanh nghiệp;
- Trưởng/phó phòng kế hoạch, kỹ thuật của các doanh nghiệp;
- Trưởng/phó ban, thành viên Ban quản lý dự án.
- Cán bộ làm công tác an toàn lao động trong doanh nghiệp

2. Nội dung tập huấn:
- Giới thiệu, giải thích, làm rõ các nội dung trong các Nghị định 42/2017/NĐ - CP, Thông tư 01/2017/TT - BXD; Thông tư 03/2017/TT - BXD; Thông tư 04/2017/TT - BXD và Quyết định 79/BXD.

3. Giảng viên:  Ông Hoàng Thọ Vinh - Nguyên hàm Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng

4. Thời gian và kinh phí khoá tập huấn:
- Thời gian tập huấn: 01 ngày, ngày 17/8/2017. 
- Kinh phí tham gia tập huấn (kinh phí cho giảng viên, hội trường, giải khát giữa giờ, tài liệu, và các chi phí khác phục vụ khoá tập huấn): 
+ Các doanh nghiệp là hội viên Hội CTNVN: 700.000 đ/học viên; 
+ Các doanh nghiệp chưa phải là Hội viên Hội CTNVN: 800.000 đ/học viên 

5. Địa điểm tập huấn: Văn phòng Cục Công tác phía Nam, Bộ Xây dựng, 14 Kỳ Đồng, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

6. Thanh toán: Đơn vị có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản sau khi đăng ký tham dự. Nếu thanh toán bằng chuyển khoản, đề nghị thực hiện trước ngày 10/8/2017. Thông tin tài khoản:
- Tên tài khoản: Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam
- Số tài khoản (VND): 12010000010702
- Ngân hàng: Sở Giao dịch I, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 
- Địa chỉ: Block A, Vincom Tower, 191 Bà Triệu, Hà Nội

Đề nghị đơn vị gửi danh sách đăng ký tham dự theo mẫu sau:

Danh sách học viên tham dự lớp tập huấn cập nhật một số quy định mới liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng
TT Họ và tên Giới tính Chức vụ Di động
1        
       

Danh sách đăng ký gửi về địa chỉ:
Ban Đào tạo Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam,
Tầng 19, Tòa nhà Văn phòng, Số 1 Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội
hoặc scan và gửi về địa chỉ Email: tienvutccbbxd@gmail.com. 

Chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Ông Nguyễn Văn Tiến - Điều phối viên Ban Đào tạo Hội CTNVN,
Điện thoại: 04.3.976.2720 hoặc di động: 0912.221.637 (từ 8:30 - 16:00).

Thời hạn nhận danh sách đăng ký đến hết ngày 10/8/2017
Đầu năm 2017, Chính phủ và Bộ Xây dựng đã ban hành một số văn bản liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng, bao gồm: 

- Nghị định 42/2017/NĐ - CP ngày 5/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2015/NĐ - CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Thông tư 01/2017/TT - BXD  ngày 6/2/2017 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng, hướng dẫn việc xác định và khảo sát chi phí khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, khảo sát phục vụ lập quy hoạch xây dựng và các công tác kháo sát khác có liên quan trong hoạt động đầu tư xây dựng;

- Thông tư 03/2017/TT - BXD ngày 16/3/2017 hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng, hướng dẫn xác định chi phí thực hiện các công việc bảo trì công trình xây dựng quy định tại điều 37 Nghị định số 46/2015/NĐ - CP.

- Thông tư 04/2017/TT - BXD ngày 30/3/2017 quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình, quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; tổ chức thực hiện huấn luyện, bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng; hướng dẫn khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo và giải quyết sự cố sập, đổ máy thiết bị, vật tư sử dụng trong thi công xây dựng công trình.

- Quyết định 79/BXD ngày 15/2/2017  công bố định mức chi phí QLDA và tư vấn đầu tư xây dựng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình, xác định giá gói thầu và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 32/2015/NĐ - CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]