Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước

Ngày 21/7, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước.

Kết quả hình ảnh cho Thông tư số 16/2017/TT-BTNMT
Ảnh minh họa. ITN

Định mức kinh tế - kỹ thuật Lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước áp dụng cho các nội dung: Lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước; phân bổ nguồn nước; bảo vệ tài nguyên nước; Phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra. Theo đó, mỗi nội dung sẽ bao gồm 04 nhóm định mức cụ thể liên quan như sau: Định mức lao động, định mức thiết bị, định mức dụng cụ và định mức vật liệu.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 9 năm 2017 và thay thế cho Thông tư số 15/2009/TT-BTNMT ngày 05 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước.

Chi tiết Thông tư số 15/2017/TT-BTNMT xin mời xem Tại đây:

 
Tác giả bài viết: Ngọc Điệp (dwrm)

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]