Bản tin dự án DEVIWAS Quý II/2017

Trong ba tháng quý II - 2017, nhiều hoạt động của Dự án DEVIWAS đã được triển khai. Các hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Đức và Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo, nâng cao năng lực và hỗ trợ chuyển giao công nghệ để hướng tới một ngành nước Việt Nam phát triển bền vững.


 

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]