Chi bộ Đảng Hội Cấp thoát nước Việt Nam họp thường kỳ

Sáng ngày 17/4, tại văn phòng Hội Cấp thoát nước Việt Nam, Chi bộ Đảng Hội đã tiến hành họp thường kỳ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe cập nhật tình hình thực hiện phương hướng, nhiệm vụ đã được đề ra tại Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, qua đó cùng thảo luận về các phương án triển khai thời gian tới.
 

Trong đó, Chi bộ xác định mục tiêu xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, phát triển bền vững, chuyên nghiệp, xứng đáng là tổ chức đại diện cho quyền lợi Hội viên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành cấp, thoát nước Việt Nam, góp phần phát triển hạ tầng kỹ thuật và kinh tế của đất nước nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
 

Ngoài ra, cũng trong cuộc họp lần này, Chi bộ Hội cũng thảo luận kỹ về công tác phát triển Đảng. Theo đó, Chi bộ đã thống nhất cử một số đồng chí đảng viên hướng dẫn một số đối tượng quần chúng ưu tú vừa hoàn thành khóa học bồi dưỡng nhận thức về đảng theo quy định.
Hải Nguyễn

Bài viết cùng chuyên mục