Giải pháp nâng cao hiệu quả thu nước mặt đường cho giếng thu ở Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng - Bộ môn Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị - Đại học Giao thông Vận tải
Tóm tắt:


Giếng thu nước mặt đường đóng vai trò quan trọng trong hệ thống thoát nước mưa vì chúng thu gom toàn bộ nước mặt đường trước khi chảy vào hệ thống cống. Năng lực thu nước của giếng thu phụ thuộc chủ yếu vào khả năng thu nước của rãnh biên đường và cửa thu. Vì vậy, hiệu quả thu nước mặt đường của giếng thu sẽ chịu ảnh hưởng rất nhiều yếu tố. Tuy nhiên, hiện nay các tiêu chuẩn thiết kế ở Việt Nam chưa đưa ra chi tiết những yêu cầu khi thiết kế giếng thu. Việc bố trí giếng thu vẫn chủ yếu dựa vào bề rộng và độ dốc dọc của đường phố. Bài báo này sẽ phân tích những yếu tố ảnh hưởng tới khả năng thu nước mặt đường của giếng thu, trong đó chủ yếu là giếng thu kiểu mặt đường. Từ đó, bài báo đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả thu nước mặt đường cho giếng thu ở Việt Nam.

.......

Chi tiết bài báo mời quý độc giả dowload tại link dưới đây:
https://1drv.ms/b/s!Aj8Q22hfPPWugXBxd1rApZpxxRk5

Bài viết cùng chuyên mục

Tuyển sinh 2021-1