Việt Nam công bố báo cáo tài nguyên nước 2016-2021

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo Bộ đã công bố một báo cáo tổng thể về tài nguyên nước quốc gia cho giai đoạn 2016-2021.
 

"Báo cáo tài nguyên nước quốc gia giai đoạn 2016-202" do Cục Quản lý tài nguyên nước xây dựng, cung cấp một cách tổng quan hiện trạng tài nguyên nước, việc khai thác, sử dụng nước, các rủi ro liên quan và công tác quản lý nguồn tài nguyên này ở Việt Nam trong thời gian trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu trong một thông báo trên website hôm 2/8.

Toàn văn Báo cáo Tài nguyên nước quốc gia giai đoạn 2016- 2021 phát kèm thông báo trên xin mời xem tại đây.

Thông báo của Bộ nêu rõ đây là nguồn tài liệu quan trọng, thiết thực để các bộ, ngành và địa phương khai thác, sử dụng trong quá trình hoạch định, xây dựng chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển.

Công bố Báo cáo tài nguyên nước quốc gia giai đoạn 2016-2021 - Ảnh 1.
Ảnh minh họa

Trong quá trình xây dựng, cơ quan soạn thảo đã tổng hợp các thông tin, số liệu (về khai thác, sử dụng nước; tình hình quản lý...) do các Bộ liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh cung cấp, các thông tin, số liệu về khí tượng thủy văn, tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện.

Báo cáo tài nguyên nước quốc gia giai đoạn 2016-2021 gồm 5 chương: Tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội có tác động tới khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước; hiện trạng tài nguyên nước; hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước; ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước; quản lý tài nguyên nước.

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bài viết cùng chuyên mục