Phát động cuộc thi quốc tế về biến đổi khí hậu dành cho các công ty cấp, thoát nước

Hiệp hội ngành Nước Quốc tế (IWA) phát động cuộc thi “Sáng kiến xây dựng các công trình cấp, thoát nước thông minh thích ứng với BĐKH” dành cho các công trình cấp thoát nước đã thực hiện chuyển đổi theo hướng thông minh để ứng phó với biến đổi khí hậu.
 

Với mục đích mang lại giá trị cho các công ty cấp, thoát nước và rộng hơn là truyền cảm hứng cho cộng đồng chuyên gia ngành nước, IWA tổ chức Chương trình Vinh danh các Công trình cấp, thoát nước thông minh thích ứng với BĐKH dành cho các công ty cấp thoát nước trên thế giới.

Đối tượng tham gia gồm các công ty cấp, thoát nước và xử lý nước thải trên toàn thế giới đã chuyển đổi theo hướng thông minh với biến đổi khí hậu dựa trên một trong ba tiêu chí thích ứng, giảm thiểu, khả năng lãnh đạo.

Cụ thể, những công ty cấp thoát nước đã cải thiện cơ sở vật chất nhằm tăng khả năng thích ứng, chống chịu với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính (KNK) và dần chuyển sang sản xuất tài nguyên hoặc thể hiện khả năng lãnh đạo thông qua việc vận động người dân, các ngành và các bên liên quan lập kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu.

Các công ty có sáng kiến xuất sắc sẽ được một hội đồng đánh giá độc lập chọn để chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị Nước Thế giới và Triển lãm của Hiệp hội Nước Quốc tế IWA 2022 diễn ra từ ngày 11 đến 15 tháng 9 năm 2022 tại Copenhagen, Đan Mạch.

Phát động cuộc thi quốc tế về biến đổi khí hậu dành cho các công ty cấp, thoát nước  - Ảnh 1.
 

IWA bắt đầu mở đơn đăng ký từ tháng 4/2022 đến ngày 30/6/2022. Kết quả sẽ được thông báo vào ngày 15/7/2022.  

Chương trình Vinh danh này là một phần trong “Sáng kiến xây dựng các công trình cấp, thoát nước thông minh thích ứng với BĐKH” của IWA.

Mục tiêu của Sáng kiến nói trên là hỗ trợ các công ty cấp, thoát nước chuyển đổi cơ sở theo hướng ứng phó thông minh với biến đổi khí hậu, cải thiện và duy trì chất lượng dịch vụ trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày một nghiêm trọng.

Sáng kiến gồm bốn hợp phần, trong đó hợp phần đầu tiên là xây dựng một cộng đồng thực hành thích ứng và giảm nhẹ với biến đổi khí hậu để hỗ trợ kết nối giữa khoa học và thực tiễn, đồng thời phát động thực hiện những thay đổi và hành động văn hóa cần thiết.

Thứ hai là một nền tảng web hỗ trợ chia sẻ tài nguyên và góp phần phổ biến rộng rãi hơn các chương trình về sự thay đổi.

Thứ ba là một chương trình trao đổi giữa các nhà lãnh đạo công ty cấp, thoát nước để thúc đẩy việc ra quyết định theo hướng thông minh với biến đổi khí hậu.

Cuối cùng là một Chương trình Vinh danh nhằm truyền cảm hứng cho các công ty cấp, thoát nước trên hành trình ứng phó thông minh biến đổi khí hậu.

Các công ty cấp, thoát nước có mong muốn đăng ký dự thi có thể tìm hiểu Khung hướng dẫn tham gia Chương trình Vinh danh (bản dịch tiếng Việt) tại đây và điền vào đơn đăng ký online hoặc download và nộp bản offline qua email carlos.diaz@iwahq.org.

Bài viết cùng chuyên mục

Tuyển sinh 2021-1