Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có công văn số 2435/BNN-TCTL gửi các Bộ, Ngành, Đoàn thể và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022, thông tin được đăng trên trang chủ Cục Quản lý tài nguyên nước.
 

Từ năm 1998, Thủ tướng Chính phủ đã chọn tuần lễ từ ngày 29/4 đến ngày 6/5 hàng năm là Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nhằm khích lệ những kết quả đạt được trong công tác cấp nước và vệ sinh, góp phần làm thay đổi chất lượng và điều kiện sống ỏ khu vực nông thôn.

Hưởng ứng tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn chủ đề “Quản lý, vận hành, khai thác bền vững công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn” với mục đích nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia, cam kết của gia đình, cộng đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc quản lý khai thác, vận hành công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn an toàn, bền vững để bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Mặt khác, kêu gọi người dân cùng hành động để người dân có đủ và dùng nước sạch một cách hiệu quả, đảm bảo vệ sinh và thực hành tốt vệ sinh cá nhân, phòng chống dịch bệnh.

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 - Ảnh 1.
 

Theo đó, các hoạt động chính được Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động để hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 như sau:

Một là, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, phát thanh, truyền hình…), treo biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ở địa phương.

Hai là, tổ chức các chiến dịch truyền thông theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh. Đối với các trường học, có thể lồng ghép hoạt động giáo dục, tuyên truyền về các nội dung trên vào các bài giảng của giáo viên trong các tiết học theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Ba là, tổ chức các đợt đánh giá, kiểm tra hoạt động của các công trình cấp nước; đẩy mạnh đầu tư, xây dựng, kiểm tra nhà vệ sinh công cộng; vận động người dân xây dựng công trình cấp nước và vệ sinh hộ gia đình an toàn.

Nguồn: dwrm.gov.vn

Bài viết cùng chuyên mục

Tuyển sinh 2021-1