TP.HCM điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp

UBND TP.HCM vừa ban hành Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND về việc triển khai thực hiện điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố.
 

Theo đó, UBND TP.HCM yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND của HĐND Thành phố. Cùng với đó, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn quá trình tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

Ngoài ra, UBND thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thông báo cho đơn vị cung cấp nước sạch mọi thay đổi từ đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của cơ sở có tổng lượng nước thải trung bình trong năm từ 20m3/ngày trở lên sang đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt hoặc giá dịch vụ thoát nước và ngược lại…

TP.HCM điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp - Ảnh 1.
 

UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND của HĐND Thành phố đối với cơ sở trên địa bàn quản lý có tổng lượng nước thải trung bình trong năm dưới 20 m3/ngày.

Đồng thời, thực hiện thu phí đối với những cơ sở trên địa bàn quản lý có tổng lượng nước thải trung bình trong năm dưới 20 m3/ngày (24 giờ) nhưng chưa thực hiện kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp phát sinh trước ngày 1/1/2022.

Bài viết cùng chuyên mục