Họp BCH Chi hội Cấp thoát nước miền Bắc

Theo chương trình dự kiện, BCH Chi hội Cấp thoát nước miền Bắc sẽ họp trong hai ngày 3-4/04/2022 nhằm hoàn thiện tổ chức và thông qua các chương trình hành động sau khi hai chi hội Cấp nước miền Bắc và chi hội Thoát nước miền Bắc được sáp nhập. 
Hội nghị sẽ thông qua Quy chế hoạt động và Quy chế tài chính của Chi hội nhiệm kỳ 2020-2022. 
Ngoài ra, Hội nghị dự kiến sẽ thông qua Quy chế phân công nhiệm vụ các thành viên BCH, bầu bổ sung nhân sự thay thế cho những thành viên BCH đã nghỉ hưu hoặc thay đổi công tác. 
Nhân dịp này, Chi hội Cấp thoát nước miền Bắc cũng tổ chức trao nhà tình nghĩa tại huyện Mường Phăng, nơi đặt sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. 
Chi hội Cấp thoát nước miền Bắc là chi hội cuối cùng của 3 miền thực hiện việc sáp nhập giữa hai chi hội cấp nước và thoát nước trong xu thế cần có sự chia sẻ và phối hơp tốt hơn giữa cấp và thoát nước. 
Các đại biểu tham dự hội nghị sẽ có cơ hội trao đổi trực tiếp những kinh nghiệm trong viêc vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 và những thách thức của việc quản lý và xử lý nước thải cũng như các vấn đề về chính sách như việc xây dựng luật nước hay vấn đề đầu tư nước cho khu vực nông thôn, miền núi.

Sơn Thuỷ

Bài viết cùng chuyên mục

Tuyển sinh 2021-1