Biwase và mục tiêu “đứng top đầu” ngành cấp thoát nước Việt Nam

Tuy chỉ là doanh nghiệp tại địa bàn tỉnh lẻ, dân số không bằng 1/3 dân số 2 thành phố lớn cả nước là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng “lợi thế” nào để Công ty cổ phần Nước Môi trường Bình Dương (Biwase) đặt ra mục tiêu “phải đứng top đầu ngành cấp thoát nước, môi trường Việt Nam” trong năm 2022?

Truy tìm 100 tỷ đồng lợi nhuận

Với nhiều người, nhiều doanh nghiệp, người ta chỉ kiểm tra, tổ chức tìm kiếm khi tiền thu về bị thiếu; họa hoằn lắm là trường hợp tiền thu về đủ nhưng có dấu hiệu chấp vá, lấy chỗ này, đắp chỗ nọ…Đằng này sau cơn đại dịch quét qua, kiểm tra tất cả các nguồn thu thì lợi nhuận thu về của Biwase vượt kế hoạch đến trên 100 tỷ đồng. Cụ thể doanh thu năm 2021 của Biwase là 3.570 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 738/600 tỷ đồng. Vượt trên 100 tỷ đồng so kế hoạch!
 
Họp mặt cán bộ chủ chốt đầu năm
 
Dịch bệnh vốn đã gây khó khăn mà lợi nhuận bất ngờ tăng thêm trên 100 tỷ đồng là điều rất bất ngờ. Lãnh đạo công ty cho kiểm tra thì tiếp tục phát hiện bất ngờ mới: Ngoài tỷ lệ rác thải sinh hoạt, rác thải y tế tại các bệnh viện, khu cách ly điều trị Covid-19 tăng đột biến như đã thấy, thì khâu chống thất thoát nước, tưởng đâu tỷ lệ thất thoát xuống còn 5,4% là không thể xuống nữa, nhưng đợt dịch vừa qua mảng nước sạch công nghiệp giảm mạnh, đồng nghĩa với thất thoát cũng giảm. Là tác giả đề tài “chống thất thoát nước” được Bộ Khoa học và Công nghệ ghi tên vào sách Vàng Công nghệ Việt Nam, thạc sĩ Nguyễn Văn Thiền nói: “Mảng chống thất thoát tưởng đâu đã không còn giảm, nhưng qua đây đã chỉ cho chúng ta thấy thất thoát nước sinh hoạt vẫn còn có thể tiếp tục giảm”.

Kết quả kiểm tra đã chỉ ra công tác chống thất thoát đã giúp công ty tiết kiệm số tiền gần 200 tỷ đồng!

Phải đứng top đầu cả nước

Là tỉnh lẻ so với 2 thành phố lớn cả nước là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì Bình Dương có tỷ lệ dân số, đô thị chưa bằng 1/3. Cơn cuồng phong đại dịch vừa qua đã gây thiệt hại, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển trong thời gian tới, cơ sở nào để Biwase đặt mục tiệu phải đứng top đầu trong 3 thành phố lớn cả nước về nước sạch vệ sinh môi trường.

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Thiền quán triệt mục tiêu “Biwase phải đứng top 3 cả nước về lĩnh vực nước sạch vệ sinh môi trường”
 
Ông Nguyễn Văn Thiền chỉ ra: Kết quả truy tìm cho thấy chỉ mảng chống thất thoát đã phát sinh trên 100 tỷ đồng lợi nhuận; chưa kể công nghệ xử lý, năng lực quản lý vận hành, phục vụ khách hàng. Giá trị cốt lõi của Biwase là Nước sạch - Vệ sinh môi trường bao gồm thu gom xử lý rác thải, chất thải, nước thải và sản xuất ra nhiều sản phẩm hữu ích sau xử lý rác như phân bón, vật liệu xây dựng, phát điện…Từ giá trị đó Biwase xác định mục tiêu phát triển “Chắc chắn - Bền vững” không chạy theo phong trào và cách làm “ăn xổi ở thì”.

Với kinh nghiệm và thành công đạt được trên lĩnh vực xử lý môi trường, ông Thiền nói “Rác thải, xử lý rác thải đang là vấn nạn của nhiều địa phương. Vì công suất thiết kế và kết qua thu gom không giống nhau và chỉ có rác thải sinh hoạt mới có thể sản xuất ra phân bón. Tỷ lệ rác thải sinh hoạt tại các địa phương thì không đáng là bao so với rác thải công nghiệp. Nhưng tỷ suất lợi nhuận của xử lý rác thải sinh hoạt chỉ có 6%. Con số này doanh nghiệp làm không lỗ là may mắn lắn rồi, đừng nói đến lãi để tái đầu tư, phát triển”?


Biwase đón chào năm mới
 
Cổ nhân đã dạy “Biết trước mệnh trời cả đời không lo”. Thấy được khó khăn và hướng đi chung của các doanh nghiệp cùng ngành, biết năng lực chính mình Biwase hoàn toàn có cơ sở đặt mình vào “Top 3 thành phố dẫn đầu cả nước về nước sạch, vệ sinh môi trường”.

Đánh dấu và cũng là hành động tiếp thêm năng lượng cho bộ máy, ông Nguyễn Văn Thiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty tuyên bố: Năm 2022 áp dụng tăng lương 5% không cào bằng hình thức mà cụ thể vào năng lực, sự cống hiến có thể có người sẽ cao hơn, thu nhập người lao động tại Biwase phải đứng top đầu cả nước. Ông Thiền nhấn mạnh!
Duy Chí

Bài viết cùng chuyên mục

Tuyển sinh 2021-1