Hội thảo trực tuyến Cách đối phó với cấp nước không liên tục bằng cách tiếp cận có hệ thống: Những hiểu biết sâu sắc từ kinh nghiệm các dự án và phân tích thực địa

Nhóm chuyên gia về Cấp nước không liên tục (IWS) của Hội Nước quốc tế tổ chức hội thảo trực tuyến vào thứ Tư ngày 26 tháng 1 năm 2022 lúc 8pm giờ Việt Nam (1pm giờ Vương quốc Anh).

Chủ đề hội thảo là Cách đối phó với IWS bằng cách tiếp cận có hệ thống: Những hiểu biết sâu sắc từ kinh nghiệm các dự án và phân tích thực địa, một vấn đề khá hấp dẫn đối với các nước Đông Nam Á.

Cấp nước không liên tục (IWS) không chỉ là vấn đề quản lý thất thoát nước mà còn là một vấn đề phức tạp liên quan đến biến đổi khí hậu, quản lý nhu cầu và tài nguyên nước cũng như các khía cạnh kinh tế và xã hội.

Để giải quyết vấn đề IWS, cần phải có một cách tiếp cận đa ngành và một cái nhìn tổng hợp về vấn đề. Một phương pháp để đối phó với IWS nhằm đạt mục tiêu cấp nước 24/7 được trình bày với sự hỗ trợ của các kết quả thực địa từ các dự án thành công thực sự đã được thực hiện. Đo lường cấp quận huyện, kiểm soát rò rỉ, quản lý áp suất, nhận thức cộng đồng, quản lý nhu cầu và phân bổ sẽ là các chủ đề được thảo luận tại hội thảo trực tuyến. Trọng tâm chính sẽ xoay quanh ảnh hưởng của không khí và áp suất không ổn định trong IWS và cách hạn chế những ảnh hưởng này.

Ban Tổ chức trân trọng kính mời Anh/Chị tham dự buổi hội thảo trực tuyến. Để đăng ký tham dự hội thảo, vui lòng truy cập đường dẫn:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcpdeqoqTwoHtS1qTaoS3ckTtpGW7YofKYW

Bài viết cùng chuyên mục

Tuyển sinh 2021-1