Bảng chỉ số khảo sát dữ liệu ngành nước

Để xây dựng Bộ thông số chỉ tiêu Ngành nước làm cơ sở nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách đối với các cơ quan quản lý và các bên liên quan, Hội Cấp Thoát nước Việt Nam xin gửi tới các đơn vị hội viên Bảng Khảo sát các thông số chỉ tiêu theo các nội dung chính phản ánh cơ bản các hoạt động của đơn vị mình.

Tải xuống file Excel tại đây.
Tải xuống file Word tại đây.


Báo cáo khảo sát của Quý hội viên xin gửi về Văn phòng Hội Cấp Thoát nước Việt Nam trước ngày 30 tháng 12 năm 2021 theo địa chỉ: tầng 19, số 1 Phạm Huy Thông, quận Ba Đình, Hà Nội (bản cứng có ký và đóng dấu) và qua email (cả bản Word và bản Excel) theo thông tin chi tiết:
• Bà Nguyễn Thị Bích Đào: daonguyen.vwsa@gmail.com; ĐT: 0985981977 đối với các đơn vị trực thuộc khu vực Miền Bắc;
• Bà Phạm Thị Bích Liên: bichlien@vwsa.org.vn; ĐT: 0915624884 đối với các đơn vị hội viên khu vực Miền Trung - Tây Nguyên;
• Ông Ngô Hoài Linh: office@vwsa.org.vn; ĐT: 0985658855 đối với các đơn vị trực thuộc khu vực Miền Nam.

Trân trọng cảm ơn sự cộng tác của Quý hội viên./.

Bài viết cùng chuyên mục

Tuyển sinh 2021-1