Lời cảm ơn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV

Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay ủng hộ đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 của Hội Cấp thoát nước Việt Nam, nhiều tổ chức, cá nhân, trong đó đặc biệt là Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã quan tâm, đóng góp giúp cho nhiều đối tượng Hội viên, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn được kịp thời hỗ trợ. Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam thay mặt Hội gửi lời cảm ơn tới khoản đóng góp hết sức đáng quý của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.

NỘI DUNG THƯ CẢM ƠN

Bài viết cùng chuyên mục

Tuyển sinh 2021-1