Thông báo tạm hoãn sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề tại Hà Nội

Do tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội đang diễn biến phức tạp, Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng ngành nước Việt Nam thông báo tạm hoãn kế hoạch sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề vào ngày 16 - 17/7/2021 đến khi thành phố Hà Nội cho phép hoạt động bình thường trở lại.

Chi tiết vui lòng xem trong văn bản dưới đây:

Bài viết cùng chuyên mục

Tuyển sinh 2021-1