Bộ Tài chính ban hành Thông tư mới về giá nước sinh hoạt

Ngày 18/6 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 44/2021/TT-BTC quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt.

Thông tư này được ban hành nhằm thay thế hai văn bản gồm Thông tư số 88/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 28/5/2012 quy định về khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT do Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn. Thông tư mới sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/8/2021.

CHI TIẾT NỘI DUNG THÔNG TƯ

Bài viết cùng chuyên mục

Tuyển sinh 2021-1