Hội CTN VN: Đề nghị Hội viên phối hợp chia sẻ thông tin

Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội Cấp thoát nước Việt Nam nhiệm kỳ VI (2020-2025), Thường trực Hội Cấp thoát nước Việt Nam tiến hành kiện toàn tổ chức Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam nhằm tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng các phương tiện truyền thông của Hội; xây dựng kết nối tới trang mạng của các đơn vị Hội viên và phát triển mạng lưới cộng tác viên. Để Tạp chí tiếp tục phát triển mạnh mẽ, theo đúng chủ trương đã được Đại hội Hội Cấp thoát nước Việt Nam lần thứ VI đề ra, Hội Cấp thoát nước Việt Nam đề nghị các đơn vị Hội viên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong lĩnh vực truyền thông. Chi tiết cụ thể vui lòng xem văn bản đính kèm.

Bài viết cùng chuyên mục

Tuyển sinh 2021-1