Thông báo Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh tháng 7 năm 2021

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Ngành nước Việt Nam - Hội Cấp thoát nước Việt Nam tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân thuộc các đơn vị thành viên của Hội Cấp thoát nước Việt Nam tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Chi tiết cụ thể nội dung, địa điểm, thời gian thi và các vấn đề khác liên quan vui lòng xem tại các công văn dưới đây.

Khu vực miền Bắc:


Khu vực miền Trung:


Khu vực miền Nam:

Bài viết cùng chuyên mục

Tuyển sinh 2021-1