Thông báo tổ chức lớp tập huấn về Quản lý Dự án đâu tư xây dựng và Quản lý chi phí xây dựng

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng, quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Xây dựng năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020. 

Để giúp các doanh nghiệp nắm bắt được những nội dung mới nhất về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng của Nhà nước quy định. Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng ngành Nước Việt Nam thuộc Hội Cấp thoát nước Việt Nam tổ chức lớp tập huấn “Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Quản lý dự án đầu tư xây dựng” cho các doanh nghiệp cấp, thoát nước và các đơn vị có nhu cầu khu vực các tỉnh phía Bắc.

Nội dung tập huấn: Giúp Lãnh đạo các doanh nghiệp nắm bắt được những nội dung cụ thể như sau:

*  Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (gọi tắt là dự án PPP); nội dung tập huấn, gồm: 

- Sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng;
- Dự toán xây dựng công trình, dự toán giá gói thầu xây dựng; 
- Định mức xây dựng; giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng; 
- Cơ sở dữ liệu về định mức xây dựng; giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng;
- Chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng và thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng; 
- Quyền nghĩa vụ và trách nhiệm của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý Nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng.

* Về Quản lý dự án đầu tư xây dựng, gồm:

- Lập, thẩm định, phê duyệt dự án, quản lý dự án đầu tư xây dựng;
+ Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng;
+ Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Khảo sát, lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng;
+ Khảo sát xây dựng;
+ Thiết kế xây dựng;
+ Thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở;
- Giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng;
- Xây dựng công trình đặc thù và thực hiện dự án đầu tư xây dựng tại nước ngoài…; 

* Giải đáp những thắc mắc.

1. Đối tượng:
Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc; Trưởng, phó Ban quản lý dự án; cán bộ lãnh đạo các phòng: Kế hoạch - đầu tư, Tài chính - Kế toán; Ban kiểm soát nội bộ và lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị và phòng, ban có liên quan.

2. Thời gian: 01 ngày, ngày 26/03/2021 (thời gian: Sáng từ 8h00&; đến 11h30; chiều từ 13h 30&; đến 17h 00&;). 

3. Địa điểm: Hội trường Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị. 
Địa chỉ: Ngõ 129, đường Trần Phú, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

4. Giảng viên: Lãnh đạo của Cục Kinh tế xây dựng và Cục Quản lý hoạt đông xây dựng - Bộ Xây dựng là các đơn vị trực tiếp tham gia soạn thảo 02 Nghị định nói trên.

5. Kinh phí tham gia lớp học: Các chi phí bao gồm: chi phí giảng viên, lớp học, tài liệu, giải khát giữa giờ và các chi phí khác để phục vụ khóa học. 
- Các doanh nghiệp là Hội viên Hội CTNVN đóng góp kinh phí: 700.000 đ/học viên; 
- Các doanh nghiệp chưa là Hội viên Hội CTNVN: 800.000 đ/học viên. 

6. Hình thức thanh toán: Đơn vị có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản sau khi đăng ký tham dự. Thanh toán bằng chuyển khoản, theo thông tin tài khoản:
- Tên tài khoản: Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng ngành nước Việt Nam
- Số tài khoản (VND): 1305201016520
- Ngân hàng: Agribank - Chi nhánh Tràng An 

Đề nghị Quý đơn vị gửi danh sách cán bộ tham dự lớp tập huấn theo mẫu về địa chỉ Email: tienvutccbbxd@gmail.com trước ngày 23/3/2021.

Danh sách học viên tham dự lớp tập Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Quản lý dự án đầu tư xây dựng
 
 STT  Họ và tên   Giới tính Chức vụ    Điện thoạt di động
1         
       

Thông tin xuất hóa đơn
-    Tên đơn vị:
-    Mã số thuế:
-    Địa chỉ:
-    Email và điện thoại của người nhận hóa đơn.

Mọi thông tin liên quan tới công tác tổ chức lớp tập huấn, xin vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng ngành Nước Việt Nam - Di động: 0912221637. Email:tienvutccbbxd@gmail.com. 
 
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGÀNH NƯỚC VIỆT NAM

Bài viết cùng chuyên mục

Tuyển sinh 2021-1