Thông báo tổ chức lớp tập huấn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, tháng 3/2021

Ngày 09/2/2021 Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2021/NĐ-CP Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, để giúp các doanh nghiệp nắm bắt được những nội dung mới nhất về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Nhà nước quy định. Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng ngành Nước Việt Nam thuộc Hội Cấp thoát nước Việt Nam (Hội CTNVN) tổ chức lớp tập huấn “Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng” cho các doanh nghiệp cấp, thoát nước khu vực phí Nam.

Mục đích khóa học giúp Lãnh đạo các doanh nghiệp nắm bắt được những nội dung Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (gọi tắt là dự án PPP); nội dung tập huấn, gồm: 

- Sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng;
- Dự toán xây dựng công trình, dự toán giá gói thầu xây dựng; 
- Định mức xây dựng; giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng; 
- Cơ sở dữ liệu về định mức xây dựng; giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng;
- Chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng và thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng; 
- Quyền nghĩa vụ và trách nhiệm của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý Nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng.
- Giải đáp những thắc mắc.

1. Đối tượng: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc; Trưởng, phó Ban quản lý dự án; cán bộ lãnh đạo các phòng: Kế hoạch - đầu tư, Tài chính - Kế toán; Ban kiểm soát nội bộ và chuyên viên các phòng, ban có liên quan.

2. Thời gian: 01 ngày, dự kiến ngày 12/3/2021 (thời gian: Sáng từ 8h 00&; đến 12h 00; chiều từ 13h 30&; đến 17h 00&;). 

3. Địa điểm: Hội trường Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn 2; Địa chỉ số 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 

4. Giảng viên: Lãnh đạo của Cục Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng trực tiếp tham gia soạn thảo Nghị định.

5. Kinh phí tham gia lớp học: Các chi phí bao gồm: chi phí giảng viên, lớp học, tài liệu, giải khát giữa giờ và các chi phí khác để phục vụ khóa học. 
- Các doanh nghiệp là Hội viên Hội CTNVN đóng góp kinh phí: 800.000 đ/học viên; 
- Các doanh nghiệp chưa là Hội viên Hội CTNVN: 900.000 đ/học viên. 

6. Hình thức thanh toán: Đơn vị có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản sau khi đăng ký tham dự.
Thanh toán bằng chuyển khoản, theo thông tin tài khoản:
- Tên tài khoản: Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng ngành nước Việt Nam
- Số tài khoản (VND): 1305201016520
- Ngân hàng: Agribank - Chi nhánh Tràng An 

Đề nghị Quý đơn vị gửi danh sách cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng theo mẫu dưới đây về địa chỉ Email: nguyenvantuoibxd@gmail.com trước ngày 10/3/2021.

Danh sách học viên tham dự lớp tập Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 
STT    Họ và tên      Giới tính     Chức vụ  Điện thoạt di động
1        
......        

Mọi thông tin liên quan tới công tác tổ chức lớp học, xin vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Văn Tươi  Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng ngành Nước Việt Nam - Di động: 094.632.9757. Email: nguyenvantuoibxd@gmail.com. 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGÀNH NƯỚC VIỆT NAM

Bài viết cùng chuyên mục

Tuyển sinh 2021-1