Mời tham gia Mạng lưới Cán bộ trẻ ngành nước Việt Nam

Nhằm hỗ trợ các cán bộ trẻ ngành nước, Hội Cấp thoát nước Việt Nam với sự hỗ trợ của Hội Nước Úc, triển khai thành lập Mạng lưới Cán bộ trẻ ngành nước Việt Nam. 

Mục tiêu hoạt động:

- Kết nối các cán bộ trẻ trong ngành nước Việt Nam; kết nối cán bộ trẻ ngành nước Việt Nam với cán bộ trẻ ngành nước Úc và các nước trong khu vực.
- Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, hoặc được đào tạo nâng cao năng lực, tư vấn hướng dẫn bởi các cán bộ nhiều kinh nghiệm trong ngành nước, giữa Việt Nam, Úc và các nước trong khu vực.
- Cơ hội được nhận tài trợ để tham dự triển lãm ngành nước Úc hoặc các nước trong khu vực (nếu có) và các chương trình tư vấn hỗ trợ cán bộ trẻ khác.

Tiêu chuẩn tham dự:

- Các cán bộ đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành nước tại Việt Nam.
- Các sinh viên, cán bộ đang học tập, làm việc tại các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thuộc chuyên ngành cấp thoát nước.
- Tuổi đời không quá 35 hoặc tuổi nghề dưới 10 năm.
- Thông thạo tiếng Anh là lợi thế khi tham gia mạng lưới, tuy nhiên không bắt buộc.

Trách nhiệm của thành viên tham gia mạng lưới:

- Tuân thủ sự phân công của mạng lưới, tham gia các hoạt động và sự kiện do mạng lưới tổ chức.
- Sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm với các thành viên trong mạng lưới.
- Góp phần mở rộng mạng lưới, làm nòng cốt trong các hoạt động của mạng lưới.

Để biết thêm thông tin và đăng ký tham dự mạng lưới Cán bộ trẻ ngành nước Việt Nam, xin liên hệ Ms. Bùi Thu Hà - Cán bộ ban Hợp tác quốc tế của Hội Cấp thoát nước Việt Nam theo địa chỉ email: habui@vwsa.org.vn , số ĐT: 024.3974 3457.

Thời hạn đăng ký: trước ngày 20/01/2021.

Mời quý đơn vị tải file Mẫu Danh sách đăng ký dưới đây và điền đầy đủ thông tin theo mẫu:-------------------------------------------------
Chương trình Cán bộ trẻ ngành nước Việt - Úc bắt đầu từ năm 2018 với sự kiện 3 cán bộ trẻ ngành nước Việt Nam được nhận tài trợ để tham dự triển lãm ngành nước Úc Ozwater. Đồng thời, 3 cán bộ trẻ ngành nước Úc đã đến Việt Nam tham dự VietWater 2019 và có bài trình bày về các thách thức và giải pháp để phát triển nghề nghiệp.

Tại Úc, mạng lưới Cán bộ trẻ ngành nước đã hoạt động và phát triển nhiều năm qua, là đầu mối kết nối các cán bộ trẻ để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, đồng thời truyền cảm hứng giữa các đồng nghiệp. Một số hoạt động cụ thể gồm:

- Chương trình tư vấn, trong đó các cán bộ trẻ được cán bộ nhiều kinh nghiệm hướng dẫn.
- Đại hội Cán bộ trẻ ngành nước toàn quốc tổ chức 2 năm một lần.
- Các hoạt động của cán bộ trẻ tại triển lãm ngành nước Úc hàng năm.
- Giải thưởng Cán bộ trẻ ngành nước của năm.

Hội Cấp thoát nước Việt Nam

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị