Mời tham dự Hội thảo trực tuyến về Công nghệ môi trường, Năng lượng và Sản phẩm sinh thái ENTECH 2020

ENTECH 2020 là một phần trong việc xây dựng nền tảng hợp tác thông qua kết nối và trao đổi trực tuyến giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc trong nước và các doanh nghiệp xúc tiến vào thị trường Việt Nam (Bao gồm các doanh nghiệp ở bản địa). 

Thời gian: 11.11 (Thứ 4) ~13.11(Thứ 6)/ 2020. 

Địa điểm:
* Tại Hàn Quốc: Phòng triển lãm số 1 Betexco Busan
* Tại Việt Nam: Kocham chủ trì hội thảo kết nối và trao đổi online

Nội dung: Triển khai việc tìm kiếm doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Hàn Quốc muốn hợp tác (Kocham, Kotra,Trung tâm Hợp tác Môi trường Việt Nam -Hàn Quốc).

Thông tin về 35 doanh nghiệp Môi trường, Năng lượng Hàn Quốc có mong muốn hợp tác và đầu tư vào Việt Nam được đăng tải tại file Excel đính kèm.

Đăng ký tham dự
Doanh nghiệp tham gia sự kiện, vui lòng đăng ký theo mẫu sau:
 
Tên doanh nghiệp   Người phụ trách     Số điện thoại      Email
       

Tên doanh nghiệp muốn trao đổi (Có thể chọn 5 doanh nghiệp trong file đính kèm):
 
Tên doanh nghiệp 1     Tên doanh nghiệp 2     Tên doanh nghiệp 3  Tên doanh nghiệp 4  Tên doanh nghiệp 5
         

※ Thời hạn đăng ký : 6.11. 2020 (Thứ 6) 
※ Gửi đăng ký về địa chỉ email : (vkecc@keiti.re.kr)
※Mọi thông tin xin liên hệ: Ms Dương Thanh Hoài -0902-250-236
※ Trang web triển lãm ENTECH 2020: https://entechvietnam.net/wp/en/


Thông tin về 35 doanh nghiệp Môi trường, Năng lượng Hàn Quốc:

      
 

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị