Hội CTNVN góp ý Dự thảo Thông tư Thay thế Thông tư 75 về Giá nước sạch

Hội Cấp Thoát nước Việt Nam đã nhận được văn bản số 11831/BTC-QLG ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc góp ý về Xây dựng Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 75/2012/BTC-BXD-BNNPTNT. Sau khi nghiên cứu dự thảo Thông tư và tổng hợp ý kiến góp ý từ các doanh nghiệp, ngày 28/10/2020, Hội Cấp Thoát nước Việt Nam đã gửi văn bản số 106/HCTNVN-BCSPT gửi  Bộ Tài chính góp ý dự thảo Thông tư quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch.


 

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị