Hội CTNVN góp ý Dự thảo Thông tư Thay thế Thông tư 75 về Giá nước sạch

Hội Cấp Thoát nước Việt Nam đã nhận được văn bản số 11831/BTC-QLG ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc góp ý về Xây dựng Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 75/2012/BTC-BXD-BNNPTNT. Sau khi nghiên cứu dự thảo Thông tư và tổng hợp ý kiến góp ý từ các doanh nghiệp, ngày 28/10/2020, Hội Cấp Thoát nước Việt Nam đã gửi văn bản số 106/HCTNVN-BCSPT gửi  Bộ Tài chính góp ý dự thảo Thông tư quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch.


 

Bài viết cùng chuyên mục

Tuyển sinh 2021-1