Thông báo địa điểm, thời gian sát hạch tại TP.HCM tháng 10/2020

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Ngành nước Việt Nam - Hội Cấp thoát nước Việt Nam dự kiến tổ chức sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân thuộc các đơn vị thành viên của Hội Cấp thoát nước Việt Nam khu vực phía Nam.

1. Địa điểm tổ chức: tại Trường Cao đẳng Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, số 190 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quân Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

2. Thời gian: 1,5 ngày, từ ngày 17-18/10/2020, cụ thể:
-  Ngày 17/10/2020: 
* 7h 30'; đến 9h 30'; thí sinh tập trung nghe phổ biến quy chế, hướng dẫn ôn và hướng dẫn sát hạch trên máy tính; thu hồ sơ và lệ phí sát hạch của thí sinh;
* 10h 30'; thí sinh bắt đầu vào phòng sát hạch, kết thúc buổi sát hạch hồi 17h 00';.
- Ngày 18/10/2020: Tiếp tục sát hạch đến thí sinh cuối cùng.

3. Số lượng dự kiến: Số lượng thí sinh sát hạch khoảng 100 người.

4. Thí sinh trước khi vào phòng sát hạch: phải đeo khẩu trang.

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Ngành nước Việt Nam đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thông báo đến các thí sịnh có mặt tại Trường Cao đẳng Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, số 190 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quân Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đầy đủ và đúng giờ.
 
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGÀNH NƯỚC VIỆT NAM

Bài viết cùng chuyên mục

Tuyển sinh 2021-1