Cần thơ: Hộ nghèo, cận nghèo được miễn, giảm tiền nước sinh hoạt

Để giúp các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách thuận lợi trong sử dụng nước sạch, TP Cần Thơ đã thực hiện miễn, giảm giá tiêu dùng nước sạch cho người dân.

Theo đó, người dân sử dụng nước sạch từ các trạm cấp nước nông thôn do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) TP Cần Thơ (Trung tâm nước) quản lý, có mức giá khá thấp so với giá nước từ các nhà máy cấp nước ở đô thị.
 
Cần thơ: Hộ nghèo, cận nghèo được miễn, giảm tiền nước sinh hoạt
Cần thơ: Hộ nghèo, cận nghèo được miễn, giảm tiền nước sinh hoạt

Để giúp các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách thuận lợi trong sử dụng nước sạch, TP Cần Thơ đã thực hiện miễn, giảm giá tiêu dùng nước sạch cho người dân.

Cụ thể, thực hiện theo Quyết định số 04/2019/QÐ-UBND ngày 12-2-2019 của UBND TP Cần Thơ, Trung tâm nước áp dụng mức thu tiền nước với giá chỉ 4.000 đồng/m3 đối với hộ nghèo có sổ và các hộ gia đình chính sách: gia đình Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ. Còn các đối tượng khách hàng còn lại được áp dụng mức giá 5.000 đồng/m3 trong đó đã bao gồm thuế VAT, phí bảo vệ môi trường và thuế tài nguyên. Theo Quyết định trên thì giá thu tiền sử dụng nước do Trung tâm nước cung cấp là thấp nhất, với chỉ bằng ½ giá thu cao nhất của các đơn vị cấp nước khác. Thời gian qua, Trung tâm nước cũng thực hiện việc miễn thu tiền sử dụng nước mỗi tháng 3m3 cho hộ nghèo có sổ, gia đình hiến đất để xây dựng trạm cấp nước và các hộ gia đình chính sách.

Việc miễn giảm giá thu tiền nước thực hiện kể từ kỳ hóa đơn tiền nước tháng 5, tháng 6, tháng 7 của năm 2020, tại các hệ thống cấp nước nông thôn do Trung tâm nước quản lý, vận hành.

Theo đó, miễn 100% tiền sử dụng nước đối với hộ nghèo có sổ và các đối tượng chính sách như gia đình Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ tại những nơi có gắn đồng hồ sử dụng nước, khi Trung tâm nước nhận được danh sách do UBND quận, huyện gửi đến theo chỉ đạo của UBND thành phố. Miễn 100% tiền tiêu thụ nước sạch đối với các khu vực thực hiện cách ly và các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn thành phố thuộc các trạm cấp nước do Trung tâm nước quản lý. Giảm 5% giá nước trước thuế, phí (tương đương giảm 220 đồng/m3/khách hàng/kỳ hóa đơn) cho tất cả các khách hàng còn lại.

Trung tâm nước cũng tiếp tục duy trì việc lắp đồng hồ nước miễn phí 100% chi phí từ ống chính đến nhà 10m cho các hộ nghèo có sổ và gia đình chính sách. Thực hiện giảm 50% chi phí lắp đồng hồ cho hộ cận nghèo. Ðồng thời, có chính sách cho hộ dân chậm trả tiền gắn đồng hồ nước hoặc  trả theo thành nhiều đợt... để tạo điều kiện cho tất cả hộ dân có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tham gia sử dụng nước sạch. Ðầu năm 2020 đến nay, TP Cần Thơ đã có thêm hơn 1.200 hộ dân nông thôn được gắn đồng hồ sử dụng nước sạch.

Theo Thanh Bình/Vietnamnet

Bài viết cùng chuyên mục