Lập đoàn kiểm tra kết quả thực hiện bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy

Từ ngày 25 đến 28-8, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy năm 2020.

Yêu cầu phối hợp xử lý ô nhiễm môi trường lưu vực sông Nhuệ-Đáy ...

Đây là nội dung tại Công văn số 3914/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Đoàn công tác kiểm tra kết quả thực hiện Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy giai đoạn 2008-2020; định hướng hoạt động trong giai đoạn mới. Theo đó, sẽ có 6 nội dung kiểm tra được thực hiện tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình.

Trong đó, đoàn sẽ kiểm tra việc thực hiện Kết luận phiên họp lần thứ 11 Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy và tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2020; tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy giai đoạn 2008-2020; đánh giá tình hình quản lý, xử lý các nguồn gây ô nhiễm môi trường tại các tỉnh, thành phố thuộc lưu vực sông Nhuệ - Đáy; đánh giá thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện đề án; đề xuất kiến nghị, định hướng bảo vệ lưu vực sông Nhuệ - Đáy; khảo sát các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, cụm công nghiệp có xả thải ra lưu vực sông Nhuệ - Đáy trên địa bàn các tỉnh, thành phố…
 
Theo Hoàng Văn/Báo Hà Nội mới

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]