Sẽ ban hành Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 75/2012 về giá nước sạch

Sáng nay 16/7/2020, tại TP. Quy Nhơn - Bình Định, Bộ Tài chính đã chủ trì tổ chức Hội nghị trao đổi, toạ đàm về Ban hành Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT. 

Tham dự Hội nghị, có đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, đại diện các sở Tài chính của các địa phương, đại diện Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp phát triển Nông thôn, 26 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực cấp nước đô thị, cấp nước nông thôn. PGS.TS Nguyễn Hồng Tiến - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã thay mặt Hội tham dự và có ý kiến phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị nhằm tập huấn phổ biến, triển khai pháp luật về định giá tài sản trong tố tụng hình sự tại Nghị định 97/2019/NĐ-CP ngày 23/12/2029 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Thông tư 30/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP và Nghị định số định 97/2019/NĐ-CP.


Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị trao đổi, toạ đàm về ban hành Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn.

Theo Báo cáo của Cục quản lý giá - Bộ tài chính, sau 8 năm thực hiện, Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BNNPTNT đã đạt được nhiều kết quả tích cực theo đúng mục tiêu đặt ra, tuy nhiên, cũng phát sinh một số tồn tại, hạn chế cần phải sửa đổi hoàn thiện cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Qua báo cáo của 48 tỉnh thành phố trực thuộc TW và kết quả kiểm tra thực tế qua các năm, có thể tổng kết, đánh giá thông tư 75 đã hướng dẫn rõ các nguyên tắc tính giá nước, khung giá nước sạch tạo điều kiện, cơ hội về pháp luật để các doanh nghiệp kinh doanh nước sạch thực hiện được nguyên tắc xây dựng mức giá bảo đảm tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất và có lợi nhận hợp lý, xoá dần bao cấp về giá nước, chuyển hoạt động mang tính công ích sang kinh doanh.

Nhờ tình hình tài chính được cải thiện, các đơn vị cấp nước có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng sản lượng cung ứng nước sạch hàng năm trung bình năm 2016 - 2018 ở mức 3,93% - 7,46% , đáp ứng nhu cầu sử dụng nước hàng năm tăng khoảng 3,6% - 7,8%. 

Việc quy định tỷ lệ hao hụt nước sạch tối đa, cơ chế thưởng từ việc giảm tỷ lệ hao hụt trong quá trình sản xuất cung ứng nước để tính trong giá tiêu thụ nước sạch đã tạo ra tác động tích cực để các doanh nghiệp chủ động xây dựng nâng cao hiệu quả kinh doanh. Năm 2009, tỷ lệ hao hụt khoảng từ 12,52% - 43,44%; đến năm 2018, tỷ lệ này là khoảng 0,42% đến 34,44%, bình quân các đơn vị báo cáo khoảng 20,64%. Đặc biệt, một số công ty có tỷ lệ hao hụt dưới 10% như: Công ty CP Nước Môi trường Bình Dương (0.42%), Trung tâm Nước sạch và VSMTNT Khánh Hoà (10.07%)…

Thông tư 75 đã tăng cường tính minh bạch trong công tác xây dựng giá nước sạch, thẩm định và ban hành giá nước sạch sinh hoạt, hướng dẫn cụ thể chi tiết phương pháp xác định giá thành toàn bộ đối với nước sạch, các nguyên tắc điều chỉnh giá linh hoạt hàng năm, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị cấp nước tính toán phương án giá, các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt giá thực hiện nhất quán để tái đầu tư phát triển.


Ông Nguyễn Văn Thiền - Chủ tịch Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh những thành công đạt đươc, Thông tư 75 tồn tại nhiều bất cập về cả nguyên tắc điều chỉnh giá, cách tính giá nước theo mục đích sử dụng, quy định về cấp bù, phương pháp xác định giá và cả bất cập về giá bán buôn nước sạch sinh hoạt. 

Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội nói chung, sự phát triển của ngành nước nói riêng, hoạt động sản xuất - kinh doanh nước sạch đã có nhiều thay đổi, điều kiện sản xuất kinh doanh, định hướng quản lý giá của Nhà nước cũng có nhiều điểm mới. Trong điều kiện như vậy, việc xem xét ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 75 là rất cần thiết, nhằm khắc phục những tồn tại, tạo điều kiện cho các đơn vị cấp nước, các cơ quan quản lý thực hiện thuận lợi; đồng thời đảm bảo quyền lợi của khách hàng sử dụng nước; Tiếp tục hướng dẫn rõ hơn, cụ thể hơn nguyên tắc, phương pháp tính giá nước, căn cứ tính giá nước được quy định tại Nghị định số 117/2007/NĐ-CP của Chính Phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nâng cao hiệu quả hoạt động cấp nước, khuyến khích khách hàng sử dụng nước tiết kiện.

Theo Cục quản lý giá - Bộ Tài chính, kết cấu và những nội dung sửa đổi, bổ sung cơ bản của Thông tư là những nội dung quan trọng và có nhiều thay đổi lớn và có liên quan trực tiếp đến hoạt động của ngành nước. Vì vậy Bộ Tài chính dự kiến ban hành Thông tư mới để thay thế Thông tư 75 và sẽ kết hợp thay thế cả Thông tư 88/2012/TT-BTC quy định về khung giá nước sạch sinh hoạt vào Thông tư mới này.
HÀ THẮM 

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]