Hơn 100 đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế trực tuyến về ứng phó và phục hồi sau đại dịch COVID-19 đối với ngành nước

Sáng ngày 02/7/2020 Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) và Hội ngành nước Úc (AWA) đã phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế trực tuyến về ứng phó và phục hồi sau đại dịch COVID-19. 

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo VWSA, AWA cùng hơn 100 đại biểu đến từ các doanh nghiệp ngành nước của Việt Nam và Úc.
Lãnh đạo và cán bộ văn phòng VWSA tham dự Hội thảo trực tuyến
 
Hội thảo diễn ra bằng cả hai ngôn ngữ Việt – Anh. Các đại biểu tham dự hội thảo đã cùng chia sẻ, thảo luận về các vấn đề duy trì, phát triển hoạt động của doanh nghiệp trong và sau đại dịch COVID-19 như: các thách thức do đại dịch gây ra đối với các doanh nghiệp ngành nước; Triển khai thực hiện chương trình cấp nước an toàn trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phục hồi sau COVID-19; Các biện pháp đảm bảo an toàn cho cán bộ, người lao động trong hoạt động cấp nước, hoạt động thoát nước và sử lý nước thải; Các giải pháp ứng phó với đại dịch kinh nghiệm từ ÚC và Việt Nam; Hỗ trợ những đối tượng gặp khó khăn trong đại dịch….
Một số bài trình bày tại Hội thảo
 
Hoạt động này là một phần của chương trình hợp tác giữa Hội Nước Úc và Hội Cấp thoát nước Việt Nam được sự tài trợ của Chính phủ Úc để kết nối ngành nước của hai quốc gia, chia sẻ kinh nghiệm nhằm mục tiêu cung cấp nước an toàn, an ninh, bền vững và hiệu quả.

Quý bạn đọc có thể nghe lại toàn bộ Hội thảo trực tuyến qua link chia sẻ dưới đây:
https://australianwater-my.sharepoint.com/personal/hvtran_awa_asn_au/_layouts/15/onedrive.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9hdXN0cmFsaWFud2F0ZXItbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvaHZ0cmFuX2F3YV9hc25fYXUvRXBzc3JReXdRUFpOdFp0TUxQb3dTdjRCekZKaXZ5cXlNWXlBdnBzZl9ZbDVLZz9ydGltZT1pa25wT2w4MzJFZw&id=%2Fpersonal%2Fhvtran%5Fawa%5Fasn%5Fau%2FDocuments%2FCOVID%2D19%20recorded%20webinar%20in%20VIE
 
HÀ THẮM

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]