Hội thảo quốc tế trực tuyến Ngành nước Úc - Việt chia sẻ kinh nghiệm ứng phó và phục hồi sau đại dịch Covid-19 thành công tốt đẹp

Hiệp hội Nước Úc cùng với Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) và Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh Môi trường nông thôn (NCERWASS) đã tổ chức hội thảo trực tuyến Úc - Việt Nam vào Thứ năm ngày 2 tháng 7 để chia sẻ các phương pháp và bài học kinh nghiệm giữa các công ty nước và nước thải liên quan đến việc chuẩn bị, ứng phó và phục hồi sau dịch COVID-19. 

Chương trình được tài trợ bởi Cơ quan Hợp tác Ngành nước Úc (Australian Water Partnership) thông qua việc phát triển Mạng lưới Ngành nước từ xa của Úc vì sự phát triển các nước trên thế giới (Australian telewater Network for International Development), nơi các sản phẩm tri thức có thể truy cập được.
Lãnh đạo và cán bộ văn phòng VWSA tham dự Hội thảo trực tuyến
 
Hội thảo diễn ra bằng cả hai ngôn ngữ Việt - Anh. Hoạt động này được xây dựng dựa trên Chương trình nâng cao năng lực các doanh nghiệp ngành nước giúp kết nối các nhà quản lý doanh nghiệp ngành nước Việt Nam và Úc để chia sẻ kiến thức trong hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ nước được cải thiện.

Hội thảo trực tuyến thu hút đông đảo người tham dự với hơn 150 nhà quản lý và cán bộ ngành nước Việt Nam. Trong hội thảo trực tuyến đã tiến hành thăm dò ý kiến  các đại biểu về các thách thức chính mà các doanh nghiệp ngành nước gặp phải và các phương pháp tiếp cận cũng như các kinh nghiệm được chia sẻ để vượt qua những thách thức này. Các bài trình bày của 12 doanh nghiệp ngành nước (cấp nước và thoát nước của Việt Nam và Úc về những thách thức mà họ đang phải đối mặt và bài học kinh nghiệm từ đại dịch cho đến nay.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã cùng chia sẻ, thảo luận về các vấn đề duy trì, phát triển hoạt động của doanh nghiệp trong và sau đại dịch COVID-19 như: các thách thức do đại dịch gây ra đối với các doanh nghiệp ngành nước; Triển khai thực hiện chương trình cấp nước an toàn trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phục hồi sau COVID-19; Các biện pháp đảm bảo an toàn cho cán bộ, người lao động trong hoạt động cấp nước, hoạt động thoát nước và sử lý nước thải; Các giải pháp ứng phó với đại dịch kinh nghiệm từ ÚC và Việt Nam; Hỗ trợ những đối tượng gặp khó khăn trong đại dịch….
Một số bài trình bày tại Hội thảo
 
Kết quả thăm dò ý kiến và câu hỏi của những người tham gia đã cho thấy họ thực sự quan tâm và muốn chia sẻ kinh nghiệm trong: Quản lý rủi ro, Quản lý sự cố trong và sau đại dịch; Đánh giá tác động đến sản xuất kinh doanh; Ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng vật tư, vật liệu ngành nước; An toàn & Sức khỏe làm việc cho các nhà quản lý, vận hành trong các doanh nghiệp ngành nước…..

Hội thảo trực tuyến là một phần của chương trình hợp tác giữa Hội Nước Úc và Hội Cấp thoát nước Việt Nam để kết nối ngành nước của hai quốc gia, chia sẻ kinh nghiệm nhằm mục tiêu cung cấp nước an toàn, an ninh, bền vững và hiệu quả.

Quý bạn đọc có thể nghe lại toàn bộ Hội thảo trực tuyến qua link chia sẻ dưới đây:
https://australianwater-my.sharepoint.com/personal/hvtran_awa_asn_au/_layouts/15/onedrive.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9hdXN0cmFsaWFud2F0ZXItbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvaHZ0cmFuX2F3YV9hc25fYXUvRXBzc3JReXdRUFpOdFp0TUxQb3dTdjRCekZKaXZ5cXlNWXlBdnBzZl9ZbDVLZz9ydGltZT1pa25wT2w4MzJFZw&id=%2Fpersonal%2Fhvtran%5Fawa%5Fasn%5Fau%2FDocuments%2FCOVID%2D19%20recorded%20webinar%20in%20VIE
HÀ THẮM

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị