Công ty CP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc: Phấn đấu hết năm 2020, tổng doanh thu đạt 161 tỷ đồng

Phấn đấu hết năm 2020, tổng doanh thu đạt 161 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 10 triệu đồng/người/tháng. Đó là một trong những định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc năm 2020 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 25/6.

cong ty co phan cap thoat nuoc so 1 vinh phuc phan dau het nam 2020 tong doanh thu dat 161 ty dong
Toàn cảnh Đại hội.

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc hiện có 148 cổ đông, sở hữu hơn 10,8 triệu cổ phần, trong đó, cổ đông Nhà nước chiếm 96,7%. Thời gian qua, công ty đã quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo dòng vốn kinh doanh đủ, cơ cấu vốn vay dài hạn; thực hiện đúng quy định về công tác chi trả cổ tức, tiền lương, thưởng và các khoản chi trả khác cho người lao động.

Năm 2019, tổng doanh thu của công ty đạt 144 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận sau thuế đạt 5,3 tỷ đồng (vượt 44% so với kế hoạch). Việc cung cấp nước sạch đến các hộ tiêu dùng được đảm bảo về chất lượng và số lượng, tỷ lệ thất thoát bình quân toàn công ty giảm còn 16%, là một trong những đơn vị có tỷ lệ thất thoát nước thấp trong cả nước.

Hiện nay, phạm vi hoạt động của công ty đã được mở rộng đến 8/9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Số lượng khách hàng của công ty đến hết năm 2019 đã vượt 36.400 khách hàng, thu nhập bình quân của người lao động trong công ty đạt 9,5 triệu đồng/người/tháng.

Đại hội đã thông qua định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2020 theo hướng đảm bảo an toàn, hiệu quả. Trong đó, giữ ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm chính là cung cấp nước sạch và thi công lắp đặt các công trình cấp thoát nước; tiếp tục mở rộng địa bàn kinh doanh, cung cấp nước sạch cho các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phấn đấu hết năm 2020, tổng doanh thu của công ty đạt 161 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 10 triệu đồng/người/tháng…

Theo Văn Nhất/Báo Xây dựng

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]