Góp ý sửa đổi Thông tư liên tịch về giá tiêu thụ nước sạch

Hội Cấp Thoát nước Việt Nam đã nhận được văn bản số 58/KTXD-ĐMĐG ngày 28 tháng 2 năm 2020 của Cục Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng về việc góp ý sửa đổi Thông tư số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT (hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn) cùng với văn bản số 1640/BTC-QLG ngày 18 tháng 2 năm 2020 của Bộ Tài chính gửi kèm về xây dựng thông tư thay thế thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT (gọi tắt là Thông tư 75). 

Hội Cấp Thoát nước Việt Nam đã gửi các văn bản trên đến các doanh nghiệp ngành nước là hội viên của Hội (các doanh nghiệp ngành nước chịu tác động trực tiếp của các quy định này) để nghiên cứu và góp ý kiến. Sau khi nghiên cứu Thông tư 75, tình hình thực hiện và tổng hợp ý kiến góp ý. 

Ngày 24/6/2020, Hội Cấp Thoát nước Việt Nam đã có công văn số 83/HCTNVN-BCS gửi Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính góp ý sửa đổi Thông tư trên. Dưới đây là toàn bộ văn bản: 

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]