Ủy ban sông Mê Công Việt Nam có chức năng gì?

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam (Ủy ban).

Bốn nước sông Mekong triển khai đợt tuần tra chung mới | baotintuc.vn
Sông Mê Công. Ảnh: ITN

Theo đó, Ủy ban có trụ sở tại Hà Nội và Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh, là tổ chức phối hợp liên ngành, giúp Thủ tướng chỉ đạo, quản lý các hoạt động liên ngành, liên tỉnh, liên quốc gia nhằm quản lý và sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên nước và các tài nguyên liên quan trên lưu vực sông Mê Công, gồm cả các lưu vực sông Cửu Long và sông Sê San - Srêpốk của Việt Nam.

Về cơ cấu tổ chức, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Ủy ban; Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường làm Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Ủy viên Hội đồng Ủy hội sông Mê Công quốc tế của Việt Nam. Các Phó Chủ tịch Ủy ban gồm Thứ trưởng các bộ:

Ngoại giao, Kế hoạch và Ðầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các ủy viên là đại diện Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương liên quan. Ủy ban sông Mê Công Việt Nam gồm hai tiểu ban: Tiểu ban lưu vực sông Cửu Long và Tiểu ban lưu vực sông Sê San - Srêpốk. Ðại diện lãnh đạo Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam và một số tổ chức khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước với quy mô lớn hoặc có tác động lớn tới nguồn nước của lưu vực sông; nhà khoa học; tổ chức chính trị - xã hội liên quan được mời tham gia các cuộc họp của Ủy ban và các Tiểu ban khi cần thiết.
 
Theo Báo Nhân dân

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]