KHẢO SÁT MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Để đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19 tới hoạt động của các đơn vị hội viên, trên cơ sở đó có các giải pháp phù hợp để hỗ trợ các đơn vị hội viên cũng như chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với dịch bệnh, ngày 6/5/2020, Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã có công văn số 77 /CV-HCTNVN cùng với Phiếu khảo sát gửi các đơn vị Hội viên của Hội.

Đề nghị quý đơn vị hội viên chọn Bảng dành cho lĩnh vực hoạt động của đơn vị (Cấp nước/ Thoát nước/ Vật tư thiết bị), Click vào góc trên bên phải của Bảng để tải file Phiếu khảo sát , điền đầy đủ vào các cột của Phiếu khảo sát và gửi về địa chỉ Email: habui@vwsa.org.vn; Tel: 024.39743457.

Đề nghị quý đơn vị hoàn thiện và gửi Phiếu khảo sát về địa chỉ Email trên trước ngày 15/05/2020.

Nếu có ý kiến cần trao đổi trong quá trình lập Phiếu khảo sát, xin vui lòng liên hệ với Ông Ứng Quốc Dũng - Phó Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam, Email: ungquocdung@yahoo.com; Tel: 0912013069.

Trân trọng cảm ơn và rất mong sớm nhận được Phiếu khảo sát từ Quý đơn vị hội viên.

BẢNG DÀNH CHO LĨNH VỰC CẤP NƯỚCBẢNG DÀNH CHO LĨNH VỰC THOÁT NƯỚC:BẢNG DÀNH CHO LINH VỰC VẬT TƯ THIẾT BỊ:

 
HỘI CẤP THOÁT NƯỚC VIỆT NAM

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]